Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti a zvýšenej únavnosti

Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti a zvýšenej únavnosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Extrémne teploty počas letného obdobia môžu pre niektorých ľudí znamenať záťaž, osobitne u niektorých druhov povolaní. "Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním," hovorí hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Dôležitý je preto výber pracovného odevu. Ten by mal byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu. "Na pracovisku treba zabrániť insolácii, t.j. prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním," vysvetlil Rovný. V prípade, že sú v miestnosti používané ventilátory, mali by byť nasmerované tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela.

"V prípade potreby treba zamestnancom umožniť prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním, alebo umytím pokožky chladnou vodou. Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách – napr. posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok a pod. má byť riešená dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov," konštatuje Rovný. Hlavný dôraz je však potrebné klásť na správny pitný režim a ľahšiu stravu s nižšou energetickou hodnotou. Vo zvýšenej miere je potrebné dbať pri príprave, skladovaní a manipulácii s potravinami a jedlami (pokrmami) či už v domácnosti alebo v zariadeniach spoločného stravovania na uplatňovanie hygienických zásad. Ich dodržiavaním sa výrazne znižuje riziko kontaminácie mikroorganizmami a následne ochorení. "Osobitne dôležité je to v prípade tzv. epidemiologicky rizikových potravín, ako sú napr. dojčenská a detská výživa, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlina," vysvetlil Rovný.

Na uhasenie smädu počas letných horúčav je najvhodnejšia pitná voda a nápoje, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti. "Takéto nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča uhradiť najmenej 70 percent vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním," vysvetlil.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: