Počas kontrol si každé druhé dieťa kúpilo cigarety

Viac ako polovica kontrolovaných predajcov tabakových výrobkov porušilo zákon a predalo ich neplnoletým osobám. Vyplýva to z kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) zameranej na predaj tabakových výrobkov neplnoletým osobám, ktorú inšpekcia realizovala v máji tohto roka. Podľa ústrednej riaditeľky SOI Nadeždy Machútovej sú tieto výsledky katastrofálne.

SOI vykonala 373 kontrol v 172 obchodných reťazcoch a v 201 malých prevádzkach. Od minulého roka uplatňuje inšpekcia novú formu kontroly, pri ktorej cielene využíva, so súhlasom zákonného zástupcu, neplnoletých pri odhaľovaní nezákonného správania predajcov. Jednu skupinu tvorili mladiství od 11 do 15 rokov a druhú mladiství od 16 do 17 rokov. Kontrola bola podľa Machútovej načasovaná na obdobie pred prázdninami, teda najkritickejší čas detí, a vtedy, keď za pokladňami sedia väčšinou brigádnici. "Zo všetkých kontrol až v 206 prípadoch sme trafili do čierneho, čo je 55 percent. To znamená, že v každom druhom prípade bolo to dieťa úspešné a cigarety si kúpilo," skonštatovala Machútová. V 87 prípadoch boli cigarety predané osobe mladšej ako 18 rokov v obchodných reťazcoch a v 119 v malých prevádzkach. "Ak si zoberieme tie dve vekové kategórie tak z toho skoro 40 percent prípadov boli evidentne deti vo veku 11 až 15 rokov a vyše 60 percent mladiství, 16- až 17-roční," dodala Machútová.

Samotní mladí aktéri kontrol mali podľa jej slov záujem o kontrolu. Predaj tabakových výrobkov mladistvým je jedinou oblasťou, v ktorej nemala inšpekcia ani jeden podnet. "Lebo dieťa, ktorému sa podarí kúpiť cigarety, vám ho nedá a veľakrát sa stalo, že mu ani nenablokovali cigarety, pretože dieťa sa nebude sťažovať. Veľakrát bola reakcia predávajúceho zúrivá, keď zistil, že za chrbtom dieťaťa je inšpekcia," hovorí o skúsenostiach z kontrol Machútová.

Aj keď je podľa jej slov niekedy zložité odhadnúť správny vek mladistvého, pričom výzor môže predajcu zmiasť, mal by sa vždy o jeho veku presvedčiť predložením preukazu totožnosti s fotografiou. Za porušenie zákona je totiž stanovená sankcia od 330 eur do 6630 eur (od 9942 do 199.735 Sk), pričom pokutu nemožno neudeliť. V prípade, že sa predajca dopustí porušenia zákona dvakrát do roka, môže inšpekcia pokutu zdvojnásobiť. Z celkového počtu 206 prípadov už inšpekcia začala správne konanie v 203.

Druhú etapu kontroly plánuje SOI od konca októbra až do začiatku novembra tohto roka. "To však neznamená, že cez prázdniny si neskontrolujeme možno aj bary a diskotéky, a tento typ zariadení v nočných hodinách," uviedla Machútová. V prípade porušenia zákona hovorí o osobnom zlyhaní predajcu, pričom majiteľ prevádzky nesie objektívnu zodpovednosť za dodržiavanie zákonov.

SOI sa inšpirovala v tomto spôsobe kontroly od svojich maďarských kolegov, ktorí takýmto spôsobom dosiahli veľké úspechy na trhu. "Som presvedčená, že keby sa rovnakým spôsobom kontrolovalo aj požívanie alkoholu u mladistvých, čo však nemá SOI po dozorom, bolo by to účinnejšie," skonštatovala.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: