Do konca minulého roka malo európsku kartu zdravotného poistenia 28% Slovákov

Koncom roka 2008 bolo podľa údajov Európskej komisie na Slovensku v obehu viac ako 1,5 milióna európskych preukazov zdravotného poistenia (EPZP), čo znamená, že kartu vlastnilo takmer 28 percent Slovákov. Takmer 20 percent z celkového počtu kariet platných ku koncu vlaňajška vydali v roku 2008.

Jej výhody mnohí poistenci využijú najmä počas dovoleniek. Karta sa totiž vzťahuje na všetku zdravotnú starostlivosť potrebnú počas dočasného pobytu v jednej z 31 účastníckych krajín Európskej únie, či už ide o cestovanie, prácu alebo štúdium. V prípade ochorenia alebo úrazu má jej držiteľ právo na rovnaké ošetrenie ako miestny pacient. Kartu možno využívať len v rámci zabezpečenia verejnej zdravotnej starostlivosti, nenahrádza teda doplnkové cestovné poistenie.

Na Slovensku v podobe malej plastovej kartičky modrej farby sa vydáva od 1. januára 2006. Jej predchodcom bol formulár E 111. Vďaka jednotnej úprave preukazu miestni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo všetkých zúčastnených krajinách vedia, že držiteľ preukazu má vo svojej domovskej krajine uzavreté zákonné zdravotné poistenie a že má nárok na rovnakú liečbu ako miestni pacienti z danej krajiny.

O vydanie preukazu musia požiadať poistenci svoju zdravotnú poisťovňu. Tlačivá nájdu v pobočkách poisťovní, ale aj na ich internetových stránkach. Preukaz sa nedá vybaviť za jeden deň. Ak potrebuje poistenec vycestovať do cudziny rýchlo, môže požiadať o vystavenie náhradného certifikátu k preukazu. Poisťovňa mu ho vydá bezplatne a na počkanie. Certifikát však platí iba tri mesiace.

Pri akejkoľvek zmene údajov je poistenec povinný nahlásiť ju svojej zdravotnej poisťovni do ôsmich kalendárnych dní od zmeny. Pri zmene bydliska netreba vystavovať nový európsky preukaz. Pokiaľ sa ale zmení priezvisko, je potrebné vystaviť nový, pretože tento údaj je na preukaze vytlačený. Platný európsky preukaz musí obsahovať aktuálne informácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: