Nový mamograf s minimálnym žiarením pomôže zachrániť životy žien

Moderný mamograf so sklopnou plochou schopnou zachytiť až 98 percent objemu prsníka, čo umožní jednoducho a ľahko diagnostikovať aj nálezy v blízkosti prsného svalu, odovzdali dnes do používania v Nemocnici dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

"Zariadenie má ešte jednu nespornú výhodu. Je štvrtým na Slovensku s najnižším žiarením, čiže je najšetrnejším k pacientkam," konštatoval riaditeľ nemocnice Jozef Klíma. Dodal, že súčasťou mamografu je ovládací pult a čítacie zariadenie na digitalizáciu mamografických snímok. Nemocnica ich bude zasielať prostredníctvom moderného faxového systému viacerým konzultantom, s ktorými má uzatvorené zmluvy. Vyšetrenia a popisy snímok by mali mať pacientky k dispozícii približne do 48 hodín. Zariadenie nadväzuje na pracovisko chirurgicko-traumatologického oddelenia, kde urobia v prípade potreby aj príslušný chirurgický výkon a zároveň na novootvorené pracovisko rekonštrukčnej a plastickej chirurgie. Kežmarská nemocnica sa tak dostala do spektra zariadení schopných poskytnúť komplexné zdravotné služby od vyšetrenia, diagnostiky až po operačný a rekonštrukčný výkon.

Náklady na vybudovanie mamografického pracoviska dosiahli 232.367 eur (7 mil. Sk), z toho takmer polovicou prispel sponzor. Spádová oblasť Kežmarok má vyše 70.000 obyvateľov, ale mamograf budú môcť využívať aj obyvatelia ďalších okresov. Vyšetrenia budú prebiehať v popoludňajších hodinách až do 21. hodiny a taktiež počas sobôt. Denne budú môcť urobiť 16 až 20 vyšetrení. Kým doposiaľ čakali pacientky na vyšetrenie tri až štyri mesiace, v súčasnosti by to malo byť menej ako týždeň, čo je pri onkologických ochoreniach dôležité.

Nemocnica v Kežmarku má 190 lôžok. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v spádovej oblasti s približne 70.000 obyvateľmi, ale vzhľadom na blízkosť turistických centier, predovšetkým Vysokých Tatier, počet pacientov narastá najmä v letných mesiacoch. Riaditeľ Klíma pre TASR uviedol, že mesačne poskytnú asi 700 hospitalizácií a približne 15.000 ambulantných vyšetrení. Nemocnica má od minulého týždňa aj trojdimenzionálny ultrazvuk, ktorý bude využívať predovšetkým gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Je to štvrtý ultrazvuk, ktorým v súčasnosti disponuje. Ďalšou novinkou v kežmarskej nemocnici je nový anesteziologicko-resuscitačný prístroj pre operačné sály.

Moderný mamograf so sklopnou plochou schopnou zachytiť až 98 percent objemu prsníka, čo umožní jednoducho a ľahko diagnostikovať aj nálezy v blízkosti prsného svalu, odovzdali 21. júla 2009 do používania v Nemocnici dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: