NsP Vaše zdravie, n. o., Zvolen nepožiadala BBSK o zrušenie povolenia

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce informovať občanov mesta Zvolen a jeho okolia, pacientov všeobecnej nemocnice vo Zvolene, verejnosť a médiá, že zmluva o výkone správy majetku a aj povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, všeobecnej nemocnice s miestom prevádzkovania Kuzmányho nábrežie 28 a Bernolákova 20, Zvolen, držiteľa povolenia NsP Vaše zdravie, n. o., Zvolen zo dňa 26.2.2009 je naďalej platné a nezisková organizácia NsP Vaše zdravie je podľa zákona povinná poskytovať zdravotnícku starostlivosť, v opačnom prípade by sa dopustila trestného činu všeobecného ohrozenia.

Správne konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu, že poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia BBSK zamietol v plnom rozsahu. Treba zdôrazniť, že NsP Vaše zdravie, n. o., Zvolen do dnešného dňa nepožiadala BBSK o zrušenie povolenia.

BBSK vníma medializované informácie o plánovanom zatvorení nemocnice za ďalšie úmyselné šírenie poplašnej správy, paniky medzi pacientmi a v období pred blížiacimi sa voľbami do VÚC za prostriedok lobistických skupín ako vplývať na verejnú mienku.

27. júla bude pravdepodobne nemocnica pokračovať v bežnom režime a NsP Vaše zdravie, n. o., Zvolen sa bude pasovať do roly záchrancu nemocnice a oznámi verejnosti, že pokračuje v prevádzke. Na iné alternatívy je BBSK pripravený reagovať.

Výsledkom štvorročného hospodárenia riaditeľa Erika Valoviča a manažmentu NsP Vaše zdravie, n. o., Zvolen je nepriaznivá ekonomická situácia, negatívny hospodársky výsledok, odchod kvalifikovaných odborníkov, lekárov a sestier z dôvodu zlej personálnej politiky, nedostatočné personálne vybavenie na niektorých oddeleniach, pokuty spolu vo výške 8099 eur, bizarné prípady chirurgických zákrokov (zašité chirurgické rúško v brušnej dutine) a jedno trestné oznámenie za úmrtie pacientky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: