Kontrola ÚRSO potvrdila správnosť fakturácie Energa-SK za dodávky tepla do Nemocnice Topoľčany

Kontrola Úradu regulácie sieťových odvetví potvrdila, že akciová spoločnosť Energo - SK správne fakturovala dodávky tepla do Nemocnice Topoľčany v rokoch 2006 a 2008. Za rok 2007 má Energo - SK vrátiť odberateľovi tepla 1450 eur (43.500 Sk). Kontrolu v akciovej spoločnosti vykonali pracovníci úradu v období od 13. mája do 17. júla tohto roka na podnet Nemocnice Topoľčany. "Vzhľadom na to, že nemocnica nám dlhuje k 21. júlu sumu takmer 560.000 eur (16,8 milióna Sk), nález kontrolnej skupiny možno považovať za úplne bezvýznamný, pretože predstavuje zhruba štvrtinu percenta dlžnej sumy," uviedla vedúca ekonomického úseku Energa - SK Darina Parobeková.

Energo - SK dlžnú sumu vyrovná do 25. júla tohto roka, tvrdí Parobeková. Zároveň však potvrdila, že firma očakáva od nemocnice, ktorú má v dlhodobom prenájme nezisková organizácia, úhradu jej záväzkov po lehote splatnosti v plnej výške. Sporom medzi dcérskou energetickou spoločnosťou Nitrianskeho samosprávneho kraja Energo - SK a Nemocnicou Topoľčany sa bude zaoberať aj súd. Spoločnosť podala na súd tri návrhy na vydanie platobných rozkazov, dôvodom sú práve dlhy nemocnice za dodávky energií.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: