Osvieženie nájdu Slováci vo vodách 19 jazier a 145 kúpalísk

Osvieženie počas horúcich letných dní môžu Slováci nájsť vo vodách 19 prírodných kúpalísk s organizovanou rekreáciou a v 442 bazénoch 145 kúpalísk. Podľa hygienikov bola ich návštevnosť v minulom týždni vysoká.

V štádiu vybavovania zostáva Pláž Bolt na Zelenej vode. O prevádzku požiadali aj prevádzkovatelia ATC Vodné dielo Orava - Slanica a ATC Vodné dielo Orava - Stará Hora. Pláže však zostávajú bez prevádzkovateľa a kúpanie je na vlastnú zodpovednosť. Ako na svojej internetovej stránke informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, vyhovujúca kvalita vody bola overená odbermi na lokalitách Nová Baňa - Tajch, Banská Štiavnica - Klinger a Štiavnické Bane - Evičkino jazero v okrese Žiar nad Hronom. Mikrobiologické ukazovatele boli prekročené v dvoch lokalitách Hodruša Hámre - Kopanice a Banská Belá - Belianske jazero. Prekročenie rias bolo zistené na VN Nitrianske Rudno a mikrobiologických ukazovateľov na jednom odbernom mieste Kuchajdy. Kvôli prekročených hodnotám fosforu by sa mali milovníci vody vyhnúť Turzovskému jazeru a jazeru Úhorná, kde bolo zaznamenané aj prekročenie mikrobiologických ukazovateľov. Taktiež v prítokoch Ružína v okrese Gelnica. Kvôli výskytu vodného kvetu naďalej trvá zákaz kúpania v RO Gazárka Šaštín Stráže a na dlhodobo nevyhovujúcich lokalitách Zelená voda Kurinec a Tona Šurany.

Povolenie na prevádzku dostali v minulom týždni aj kúpaliská MH Bystrá v okrese Humenné a Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov na Zemplínskej Šírave. V RZ Margita - Ilona bol do prevádzky uvedený posledný bazén Eva. O povolenie na prevádzku požiadali aj prevádzkovatelia Kúpaliska Slávia v Trnave a Kúpaliska v Koprovnici. Mimo prevádzky je 27 kúpalísk (56 bazénov). Orgány verejného zdravotníctva hodnotia kvalitu vody najmä zo zdravotného hľadiska. Kvalita vody sa posudzuje predovšetkým podľa obsahu a množstva rozličných baktérií a vírusov. Niektoré ukazovatele, ktoré sa stanovujú v rámci vyšetrenia, napr. priehľadnosť vody, nemusia mať priamy zdravotný význam, ale môžu signalizovať napr. rozvoj siníc, nadobúdajú význam pri zachraňovaní topiacich alebo znižujú estetickú hodnotu vody. Pri umelých kúpaliskách sa sleduje napríklad aj obsah chlóru ako dezinfekčného prostriedku. Každý ukazovateľ má stanovenú medznú hodnotu a frekvenciu vyšetrenia. Na prírodných kúpaliskách stanovujú hygienici 27 ukazovateľov a na umelých kúpaliskách 21.

Praktické informácie o kvalite vôd na slovenských umelých a prírodných kúpaliskách, či ich mapy verejnosť nájde na stránke Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. Portál umožňuje vyhľadávanie kúpaliska podľa názvu, typu či obce, v ktorej sa nachádza. Dostupné sú aj konkrétne údaje o kúpalisku a jeho aktuálny stav. Mapa kúpalísk SR zobrazuje mapu Slovenska a umiestnenie jednotlivých kúpalísk v rámci krajov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: