Disponibilné zdroje po prerozdelení sa oproti predpokladom prepadli o 10,7%

Disponibilné zdroje súkromných zdravotných poisťovní (ZP) po prerozdelení v prvom polroku tohto roka sa oproti predpokladom rozpočtu verejnej správy prepadli o 10,7 percenta. "Súkromné ZP spolu vybrali 510 miliónov eur (15,36 miliardy Sk), ale princípom prerozdelenia odviedli Všeobecnej zdravotnej poisťovni 42 miliónov eur (1,3 miliardy Sk). Čiže reálne peniaze boli 468 miliónov eur (14,1 miliardy Sk)," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Eduard Kováč. Na poistenca po prerozdelení na polrok to znamená 270,60 eur (8 152 SK) resp. 45,10 eur (1 359 Sk) na mesiac.

Nárast disponibilných zdrojov po prerozdelení bol za obdobie prvého polroka 2,9 percenta. V porovnaní s predpokladom, ktorý počítal s 13,6 percenta, tak ide o prepad viac ako desať percent. Dôvodov prepadu je podľa ZP viacero. "U ekonomicky aktívnych je nárast prakticky nulový, ale zase nie prepad," dodal. Problémom ostáva aj nižšia platobná disciplína, a to najmä u samostatne zárobkovo činných osôb. Za najväčší problém však Kováč považuje nárast počtu nezamestnaných, pričom platba štátu, ktorý je platiteľom poistného za týchto poistencov, nekopíruje nárast nezamestnanosti.

Podľa ZZP je za prvých päť mesiacov tohto roka index nárastu výdavkov ZP poskytovateľom jednoznačne vyšší ako index rastu príjmov. "To znamená, že takýto trend nie je dlhodobo udržateľný, rozhodne nie je výlučne zo zdrojov verejného zdravotného poistenia," vysvetlil Kováč. Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol celkový medziročný nárast príjmov poskytovateľov v roku 2008 oproti roku 2007 o 14,9 percenta, v roku 2007 oproti roku 2006 o 13,4 percenta. "Z nášho pohľadu sú tieto čísla pomerne vysoké, poskytovatelia by možno konštatovali niečo iné. Takýto nárast z minulých rokov je úplne nereálny pre tento rok, ale aj pre rok 2010 a bude dosť zložité sa vyrovnať s realitou tých zdrojov, aké sú," dodal Kováč.

Podľa Kováča má tento stav negatívny dosah aj na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi, najmä čo sa týka otázky navyšovania finančných zdrojov, a tým aj platov zdravotníckych zamestnancov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: