FNsP: Postup ÚDZS pri zverejnení záverov v prípade úmrtia rodičiek je neetický

Argumentačne nepodložené zverejnenie záverov komisie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v prípade úmrtia dvoch rodičiek v petržalskej pôrodnici predtým, ako sa k tomu mohlo vyjadriť zdravotnícke zariadenie, považuje Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Bratislava za neetický krok poškodzujúci jej dobré meno. Hovorca úradu Milan Michalič má na vec opačný názor. "Nemožno to považovať za neetické, ak som v mene úradu tlmočil súhrnný záver odbornej komisie predsedu," uviedol pre TASR.

Bratislava sa vyjadrí k záverom protokolu ÚDZS v súvislosti s úmrtím rodičiek v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda po prijatí písomného stanoviska. "Trváme na tom, že lekári a sestry I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky poskytujú profesionálnu zdravotnú starostlivosť v zmysle lege artis postupov," informovala dnes TASR hovorkyňa FNsP Bratislava Rút Geržová.

Úrad podľa jeho hovorcu vôbec nepochybuje o tom, že v petržalskej pôrodnici odborne neodrodili stovky matiek, ale v spomínaných dvoch prípadoch nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Na prešetrenie obidvoch úmrtí rodičiek vytvorila fakultná nemocnica odbornú komisiu. Svoju činnosť však podľa Geržovej nemohla dokončiť, pretože ÚDZS jej neposkytol závery z pitiev. Na to však nemocnica podľa Michaliča nemá zo zákona nárok, a úrad ani nemá povinnosť pitevné správy nemocnici poskytnúť.

Pri prerokovávaní pitevných zistení ÚDZS boli podľa Geržovej zástupcovia FNsP Bratislava vykázaní z miestnosti. "Preto sme okamžite po rokovaní adresovali predsedovi ÚDZS procesné námietky, v ktorých sme okrem iného poukázali na kolíziu záujmov, neetický postup členov, ako aj na nevyváženosť skladby členov komisie v čase tvrdého akreditačného boja Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského. Je smutné, že na osobné záujmy sa zneužívajú aj takéto tragické udalosti," uvádza sa v stanovisku. Michalič však jej tvrdenia odmieta. "Pri prezentácii pitevných zistení boli prítomní aj zástupcovia poskytovateľa. Je ale logické, že pri záverečnom rokovaní komisie, pri vyrieknutí záveru neboli prítomní," dodal. Tvrdenia ohľadne nevyváženej skladby členov komisie v čase tvrdého akreditačného boja SZU a LF UK úrad nebude komentovať, pretože to nie je založené na relevantných faktoch.

FNsP Bratislava má podľa Geržovej eminentný záujem o objektívne posúdenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Požiadala preto predsedu úradu, aby prehodnotil menovanie prizvaných odborníkov a doplnil ich aj o iných odborníkov z fakultných nemocníc, napríklad z Martina, Košíc, prípadne z Prahy a Brna tak, aby vo vzťahu k SZU boli minimálne vo vyváženom pomere. "Objektívne prešetrenie budeme presadzovať všetkými právne dostupnými prostriedkami," dodala.

V petržalskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda zomreli v máji tohto roka počas dvoch týždňov dve ženy. Išlo o 32-ročnú prvorodičku a 34-ročnú ženu, ktorá čakala svoje druhé dieťa. Podľa ÚDZS v oboch prípadoch pochybila nemocnica, v čom konkrétne, však úrad nezverejnil. Pôrodnícke oddelenie môže k záverom vyšetrovania ÚDZS, ktoré sú súčasťou protokolu, vyjadriť námietky. Presné závery budú známe, až keď sa tieto prerokujú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: