Možnosti liečby stresovej inkontinencie

Možnosti liečby stresovej inkontinencie
Zdroj: bigstockphoto.com

Stresová inkontinencia moču je veľmi rozšírený problém najmä u žien stredného a vyššieho veku.

Ženy pritom pristupujú k tomu problému dosť nezodpovedne. Niektoré problémy taja, iné ich zľahčujú a považujú za normálny príznak, ktorý sa dostavil po pôrode alebo v súvislosti s klimaktériom. Nezriedka sa lekári stretávajú s názorom pacientok, že s inkontinenciou sa nedá nič robiť. To je omyl! Existuje množstvo účinných liečebných metód, ktoré možno využiť.

Prehľad možností liečby:

 • konzervatívna liečba
 • režimové opatrenia
 • pohybová liečba
  • kegelova metóda nácviku sťahov svalov panvového dna
  • cvičenie so zameraním na svalstvo panvového dna
  • cvičenie s vplyvom na celkové držanie tela.

  Farmakoterapia

  • fyzikálna terapia
  • pomôcky na anatomickú podporu
  • absorpčné pomôcky
  • operačná liečba
  • režimové opatrenia

  Pod tento pojem zahŕňame:

  • pitný režim,
  • vylúčenie situácií zvyšujúcich tlak v brušnej dutine.

  Obmedzovanie pitia tekutín

  Ženy v snahe vyrovnať sa s únikom moču často obmedzujú príjem tekutín. Nedostatočný príjem tekutín ohrozuje chorých okrem iného častejším výskytom infekcií dolných močových ciest a tie následne prehlbujú existujúce problémy s udržaním moču. Pacientky tak nevedomky uzavierajú bludný kruh. Je nutné, aby ženy dodržiavali racionálny pitný režim. Príjem tekutín by sa mal pohybovať medzi 2 až 3 litrami tekutín denne. Je vhodné vylúčiť diuretické nápoje (nápoje s obsahom kofeínu, napr. kávu, kolové nápoje,...) a alkoholické nápoje.

  Situácie zvyšujúce tlak v brušnej dutine

  Je vhodné vyhýbať sa situáciám, pri ktorých dochádza k zvýšeniu tlaku v brušnej dutine. Takéto situácie sú napríklad zadržovanie močenia, dotlačovanie pri močení, prerušované močenie, zdvíhanie ťažkých bremien, dlhodobá zápcha, dlhodobý kašeľ, nevhodné športové aktivity („silové druhy športu“).

  Pohybová terapia

  Skôr, než začnete cvičiť, je vhodné:

  • poradiť sa s lekárom, absolvovať odporučené vyšetrenia,
  • pri výbere cvikov zohľadniť celkový zdravotný stav a kondíciu.

  Kegelova metóda nácviku sťahu svalov panvového dna

  Zostavil ju americký gynekológ Arnold Kegel. Je zameraná na prácu svalov panvového dna. Cvičenie je rozdelené na 4 časti: vizualizáciu, relaxáciu, izoláciu a posilňovanie.

  Vizualizácia

  Pod kontrolou zrkadla sa pacientka môže na ilustráciu pokúsiť o vtiahnutie konečníka. Na spoznanie svalov panvového dna sa možno pokúsiť o ich sťah počas močenia. Ráno, keď je prúd moču najväčší, sa ho žena pokúsi prerušiť. Ak sa jej podarí prerušiť silný prúd moču, je svalové panvové dno v dobrej kondícii.

  Relaxácia

  Žena si ľahne na chrbát. Nohy pod kolenami je vhodné podložiť stočenou dekou alebo vankúšom tak, aby sa znížilo napätie brušných svalov. Počas relaxácie sa pacientka snaží sústrediť sa na oblasť panvového dna.

  Izolácia

  Táto fáza predstavuje vlastný nácvik izolovaného sťahu konečníka a pošvy (resp. svalov panvového dna). V konečnej fáze cvičenia potom možno vťahovať pošvu aj konečník súčasne, ale pri nácviku a na počiatku posilňovania je nutné, aby si ženy uvedomili, ako zaobchádzať s jednotlivými časťami svalov panvového dna. Ďalej je potrebné, aby pri posilňovaní nedochádzalo k zámene sťahu panvového dna za prácu brušných a sedacích svalov. V úvode nácviku cvičenia je vhodné vyhľadať fyzioterapeuta.

  Autor článku: časopis Bedeker zdravia

  Dátum zverejnenia: