Projekt spoločnej nemocnice MO a MV si vyžiada 1, 798 milióna eur

Spoločná nemocnica ministerstva vnútra a ministerstva obrany - Nemocnica sv. Michala už má víťaza na vypracovanie projektovej dokumentácie. Je ním česká spoločnosť LT Projekt, ktorá sa špecializuje na projektovanie zdravotníckych zariadení. Informácia je zverejnená na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Obstaraváteľom v tomto prípade bola Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra (MV) SR Bratislava. Víťaz tendra za 1.798.000 eur bez DPH (54.166.548 Sk) vypracuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, zabezpečí výkon autorského dozoru projektanta a inžiniersku činnosť pre územné a stavebné konanie, prieskumné práce a posúdenie vplyvu na životné prostredie EIA. "Nová nemocnica bude dostavbou v rámci areálu bývalej Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra SR na Cintorínskej ulici v Bratislave. Predpokladá sa, že dostavba by sa mala realizovať v horizonte dvoch rokov," povedala TASR Natália Hattalová z Komunikačného odboru MV SR.

Rozhodujúcim kritériom výberu bola najnižšia cena. Ministerstvo vyberalo z dvoch uchádzačov. Podľa internetovej stránky víťaz tendra sa podieľal na projektoch viacerých nemocníc najmä v Českej republike.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: