Materské mlieko je svojím zložením nenahraditeľné a jedinečné

Dojčenie je najlepší prostriedok, ako novorodencovi poskytnúť všetky potrebné živiny. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) naďalej odporúča dojčenie do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Svetový týždeň dojčenia sa organizuje v čase 1. až 7. augusta vo vyše 120 krajinách sveta. Vyhlásila ho Svetová aliancia na podporu dojčenia (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA). Pripomína sa ním podpísanie Deklarácie o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia 32 vládami a 10 agentúrami OSN na Svetovom summite o deťoch vo Florencii začiatkom augusta 1990. V mnohých štátoch, napríklad v Brazílii, Kanade i v niektorých európskych krajinách, si týždeň dojčenia pripomínajú počas 40. týždňa roku, keďže 40. týždňom sa končí tehotenstvo.

V Deklarácii o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia (Deklarácia Innocenti) sa, okrem iného, uvádza, že dojčenie zabezpečuje ideálnu výživu pre dieťa, podporuje jeho rast a zdravý vývoj, znižuje jeho náchylnosť k infekčným chorobám, znižuje vôbec jeho chorobnosť či dokonca úmrtnosť. Navyše, prospieva aj dojčiacim matkám tým, že ich chráni pred niektorými ochoreniami. Napríklad, znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka či vaječníkov a predlžuje aj obdobie medzi dvoma tehotenstvami. Dlhé dojčenie ich chráni aj pred artritídou, čo oznámili v októbri 2002 americkí reumatológovia na svojom výročnom stretnutí v New Orleanse. Pri dojčení sa prehlbuje tiež citové puto medzi matkou a dieťaťom.

Odborné štúdie, publikované po roku 2000, ukazujú, že deti, ktoré matka dojčila prvých šesť mesiacov, majú vo veku piatich rokov vyššie IQ v porovnaní s deťmi, čo pili materské mlieko 12 týždňov a menej. Informovali o tom v apríli 2002 odborné časopisy - švédsky Acta Pediatrica aj americký American Journal of clinical Nutrition či Archives of Disease in Childhood. Túto informáciu zopakoval v novembri 2007 v Bratislave pred novinármi aj prednosta 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave László Kovács. V Deklarácii Innocenti sa ďalej zdôrazňuje, že na celom svete treba vytvoriť priaznivé podmienky na to, aby matky mohli výlučne dojčiť bábätká do veku štyroch až šiestich mesiacov. V ďalšom období, do dvoch i viac rokov, by mali byť dojčené a prikrmované primeranou výživou. Na to je nutné vytvoriť aj v spoločnosti atmosféru na podporu dojčenia. Vyžaduje si to posilnenie a energické obhajovanie "civilizácie dojčenia" oproti "civilizácii kŕmenia z fľašky".

Popri WHO podporuje výlučné dojčenie dieťaťa do šiestich mesiacov aj Detský fond OSN (UNICEF). V rozvojových krajinách má dojčené dieťa oproti nedojčenému trikrát vyššie šance prežiť, na čo 1. augusta 2006 upozornili odborníci UNICEF. Materské mlieko je svojím zložením nenahraditeľné a jedinečné, obsahuje všetko, čo dieťa potrebuje na adaptáciu na nové prostredie. Okrem živín sú v ňom aj protilátky a elementy podporujúce dozrievanie mozgu, endokrinného a tráviaceho systému. Zároveň mnohí vedci, pediatri a pracovníci novorodeneckých oddelení konštatujú, že mimoriadne pozitívum dojčenia spočíva v jeho psychosociálnom faktore - prehlbovaní vzťahu medzi novým človekom a jeho matkou.

Na Slovensku sa do organizovania podujatí počas Svetového týždňa dojčenia zapája Slovenský výbor pre UNICEF. Detský fond OSN spolu s WHO v roku 1991 spustili program s názvom The Baby Friendly Initiative (BFHI) - Iniciatíva za Nemocnice priateľské deťom. Program sa zameriava na najdôležitejšie obdobie života matky a dieťaťa - tehotenstvo, pôrod a popôrodnú adaptáciu. Titul BFHI sa prideľuje tým novorodeneckým oddeleniam a nemocniciam, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre nové rodičky a centrá podporujúce dojčenie. Na Slovensku program BFHI od roku 1993 presadzuje Slovenský výbor pre UNICEF (SV UNICEF). Podľa informácií, ktoré pre TASR poskytol SV UNICEF, je na Slovensku v súčasnosti 27 nemocníc, ktoré splnili podmienky BFHI. Program BHFI je stále aktuálny a SV UNICEF aj v tomto čase spolupracuje s nemocnicami, usilujúcimi sa o splnenie požiadaviek na získanie BFHI - ide o zariadenia v Martine, Svidníku, Leviciach a Myjave. Veľké úsilie aj úspešnosť na splnenie podmienok BHFI zaznamenáva SV UNICEF najmä v mimobratislavských nemocniciach v menších mestách.

Zdroje:

www.who.int,
www.unicef.org,
www.fao.org,
www.waba.org.my,
www.worldbreastfeedingweek.org
www.unicef.sk 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: