Horúce dni zaručili vysokú návštevnosť kúpalísk

Horúce dni počas minulého týždňa zaručili vysokú návštevnosť slovenských kúpalísk. V prevádzke bolo 18 prírodných kúpalísk, 154 umelých a ďalšie s vyhovujúcou kvalitou vody, avšak bez prevádzkovateľa.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR voda v orientačne sledovaných lokalitách vykazuje podobne ako v minulých sezónach premenlivú kvalitu. Vyhovuje v sledovaných ukazovateľoch s výnimkou priehľadnosti v lokalitách Horný Čepeň – štrkovisko, Horný Čepeň - mŕtve rameno Váhu, bagrovisko Tomášikovo. Na Vindšachtskom jazere zistili výskyt Pseudomonas aeruginosa. Voda na vodnej nádrži (VN) Duchonka je zakalená, má nízku priehľadnosť. Zhoršenú kvalitu vody v ukazovateľoch farba a priehľadnosť má voda vo VN Ružiná. V blízkosti prírodného kúpaliska (PK) zistili na vodnej ploche aj výskyt vodného kvetu.

Pre výskyt toxického vodného kvetu je zákaz kúpania v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže a na dlhodobo nevyhovujúcich lokalitách Zelená voda Kurinec a Tona Šurany. Zákaz kúpania naďalej trvá na PK Nad Jazerom v Košiciach. Pre zápach, nepriehľadnosť, riasy a plávajúce nečistoty nevyhovuje požiadavkám ani voda vo VN Brezová pod Bradlom. Povolenie na prevádzkovanie bolo vydané dvom vonkajším bazénom pri penzióne Schweintaal v obci Braväcovo v okrese Brezno. Na termálnom kúpalisku Vrbov odovzdali do prevádzky dva nové bazény s recirkuláciou - výplavový a bazén Lienka. Na vydanie kladného rozhodnutia na prevádzkovanie čakajú prevádzkovatelia kúpalísk Slávia v Trnave a v Krupine - Tepličky. Vo vybavovaní sú dve kúpaliská a päť bazénov.

Mimo prevádzky je 22 kúpalísk, pričom väčšina z nich zostane v tohtoročnej letnej turistickej sezóne mimo prevádzky najmä pre rekonštrukciu a nedostatok finančných prostriedkov. Praktické informácie o kvalite vôd na slovenských umelých a prírodných kúpaliskách či ich mapy verejnosť nájde na stránke Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. Portál umožňuje vyhľadávanie kúpaliska podľa názvu, typu či obce, v ktorej sa nachádza. Dostupné sú aj konkrétne údaje o kúpalisku a jeho aktuálny stav. Mapa kúpalísk SR zobrazuje mapu Slovenska a umiestnenie jednotlivých kúpalísk v rámci krajov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: