Podľa sestier niektoré nemocnice personálne normatívy nenapĺňajú

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) niektoré menšie nemocnice nedodržiavajú personálne normatívy. Tie od začiatku júla tohto roka zaviedol do praxe Výnos Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, ktorý je v platnosti od novembra 2008.

"Sestry z menších nemocníc nám avizovali, že žiadne personálne normatívy naďalej nie sú naplnené, pracujú v nezmenených podmienkach," uviedla pre TASR prezidentka komory Mária Lévyová. Väčšie nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sa podľa jej slov snažia normatívy naplniť. Jednou zo zmien, ktoré normatívy so sebou priniesli, je aj počet sestier na jednotlivých oddeleniach. "Na bežných oddeleniach, ako je napríklad interné alebo chirurgické, by mala sestra poskytovať starostlivosť desiatim pacientom v ranných službách, maximálne osemnástim v poobedňajších a nočných službách. Nikdy sme nevraveli, že je to optimálne, ale je to aspoň minimálne zabezpečenie, krok vpred," skonštatovala Lévyová.

Na jednej strane síce priznala, že nemocnice sú v súčasnosti v zlej situácii najmä pre pretrvávajúcu krízu a nenavýšené finančné zdroje zo zdravotných poisťovní, no na druhej strane dodala, že situáciu je potrebné riešiť. "Vzhľadom na to, že personálne zabezpečenie vstúpilo do platnosti len od začiatku júla a je dovolenkové obdobie, zatiaľ ešte nemáme úplnú spätnú väzbu, či prinieslo zlepšenie výkonu praxe," doplnila prezidentka komory. Asociácia nemocníc Slovenska požiadala ešte v prvej polovici tohto roka o predĺženie termínu na naplnenie personálneho obsadenia ústavných zdravotníckych zariadení. Podľa jej prezidenta Mariána Petku je totiž v súčasnosti najväčším problémom nemocníc nedostatok finančných prostriedkov aj vzhľadom na finančnú krízu. "Keďže zdravotné poisťovne uhrádzajú nedostatočný objem finančných prostriedkov, nemocnice nemajú peniaze na prijímanie ďalších zamestnancov," skonštatoval pre TASR.

Zároveň pripustil, že pre nemocnice je tiež záväzné vytvárať vyrovnaný rozpočet. Či už sú to neziskové organizácie alebo obchodné spoločnosti. "Pokiaľ dostanú nemocnice nariadenia od svojich predstavenstiev a správnych rád, čo dostanú, aby boli vo vyrovnanom rozpočte, tak toto je pre nich vyššie kritérium. Tým nechcem povedať, že normatívy sú do budúcnosti zlé, ale my sme dali zásadné pripomienky, že v súčasnej finančnej kríze, niektoré nemocnice nebudú schopné normatívy naplniť," dodal. Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Čižmárikovej môžu napĺňanie personálnych normatívov kontrolovať zriaďovatelia zdravotníckych zariadení, ale aj zdravotné poisťovne. "Ministerstvo určite bude robiť kontroly vo svojich zariadeniach. Ale najmä normatívy sú aj signálom pre zdravotné poisťovne, ktoré pri zazmluvňovaní vychádzajú z toho, či zdravotnícke zariadenie dodržuje zákon," uviedla pre TASR.

Komora od začiatku považuje spomínaný výnos za systémový krok a prínos. Hlavným dôvodom je podľa Lévyovej skutočnosť, že neuropsychická a fyzická záťaž sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach je už takmer neúnosná. "Bolo všeobecne známe, že sestra poskytuje neraz zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť aj 30 pacientom," dodala. Dlhodobo upozorňuje na to, že nedostatok sestier nie je spôsobený zmenou filozofie ich vzdelávania, ale naopak podmienkami výkonu povolania a súčasným odmeňovaním.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: