VšZP pripomína SZČO zmenu vo výške preddavku na poistné

U samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) mohla s účinnosťou od 1. júla 2009 nastať zmena vo výške preddavku na poistné, na základe vykonaného ročného zúčtovania za rok 2008. "Minimálny vymeriavací základ pre samostatne zárobkovo činnú osobu v roku 2009 je 295,50 eura (8902 Sk) a minimálny preddavok poistného je 41,37 eura (1246 Sk)," informovala TASR hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová. SZČO musí do 8. augusta uhradiť preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie už v novej výške, ktorá jej vyšla z ročného zúčtovania poistného za rok 2008. "V prípade, že platiteľ hradí poistné formou trvalého príkazu prostredníctvom banky, je potrebné skontrolovať si výšku uhrádzaného poistného a prípadne trvalý príkaz zmeniť," pripomína Balážová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: