ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečný roztok

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (MZ ČR) upozornilo Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na nebezpečný výrobok: Kolodium forte Phyteneo roztok, 10 ml, výrobná dávka: 250509E dátum minimálnej trvanlivosti (najlepšie spotrebovať do): 25.5.2011 výrobca: Neofyt, spol.s.r.o., 281 67 Stříbrná Skalice, Pražská 442, Česká republika.

Popis: výrobok má biely papierový obal s modrou potlačou. Na prednej strane je výrazný nápis a popis účelu použitia (Pro odstránění bradavic, kuřích ok, ztvrdlé a zrohovatělé kůže.) s upozornením na obsah bylinných zložiek (Obsahuje extrakt vlastovičníku, thuje a borovicové silice). Vo vnútri kartónovej škatuľky je fľaštička z tmavého skla označená ako „phyteneo Otic Solution". Fľaštička je však naplnená prípravkom „phyteneo Kolodium forte".

Vzhľadom na chybné označenie vnútorného obalu (fľaštičky), ktorá je označená ako „phyteneo Otic Solution" (prípravok určený na zmäkčovanie a rozpúšťanie stvrdnutého ušného mazu) môže dôjsť k aplikácii prípravku „phyteneo Kolodium forte" (ktorý sa v skutočnosti vo fľaštičke nachádza a je určený na odstraňovanie bradavíc) do vonkajšieho zvukovodu, čo môže následne viesť k vážnemu poškodeniu ľudského zdravia (poškodenie orgánov ucha s následnými poruchami sluchu).

MZ ČR nariadilo stiahnutie daného výrobku z trhu. Úrad verejného zdravotníctva SR požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto o vykonanie štátneho zdravotného dozoru u distribútora daného výrobku v SR a v prípade zistenia jeho výskytu bude vydaný zákaz jeho uvádzania do obehu. Spotrebiteľ má podľa § 6 ods.7 zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku. ÚVZ SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nepoužívali. TASR o tom dnes informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: