ÚDZS uložil v minulom roku viac ako 5200 právoplatných pokút

Celkom 5224 právoplatných pokút uložil v minulom roku Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) poistencom a platiteľom poistného, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam. Vyplýva to zo Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2008.

Väčšinu z nich, celkom 5134, tvorili pokuty uložené poistencom a platiteľom poistného. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uložil úrad 89 pokút a zdravotným poisťovniam jednu pokutu. Celková výška pokút uložených ústredím a pobočkami úradu predstavovala 17,8 milióna Sk (591.000 eur). Pokuty poistencom a platiteľom poistného boli vo výške 10,5 mil. Sk (349.000 eur), poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo výške 7,1 mil. Sk (236.000 eur), výška uložených pokút zdravotným poisťovniam predstavovala sumu 190.000 Sk (6307 eur). Z celkovej výšky uložených pokút bolo uhradených 10,7 mil. Sk (355.000 eur), čo je 60,1 percenta. Poistenci a platitelia poistného uhradili 4,1 mil. Sk (136.000 eur), poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uhradili 6,4 mil. Sk (212.000 eur) a zdravotné poisťovne uhradili 0,2 mil. Sk (6639 eur). Pokuty uložené úradom sú podľa jeho hovorcu Milana Michaliča právnické alebo fyzické osoby povinné odviesť do štátnej pokladnice. "Úrad nemá nijaký vplyv na prípadné ďalšie využitie odvedených pokút," dodal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: