Aj napriek premenlivému počasiu bola návštevnosť kúpalísk vysoká

Aj napriek minulotýždňovému premenlivému počasiu bola návštevnosť slovenských kúpalísk vysoká. Milovníci vody majú v súčasnosti na výber z 19 prírodných, 155 umelých kúpalísk a ďalších prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa.

Voda na orientačne sledovaných lokalitách vykazuje podľa hygienikov podobne ako v minulých sezónach premenlivú kvalitu. Vzorky vody na Vodnom diele Orava pri ATC Slanica a Stará Hora z 23. júla prekračovali hodnoty v ukazovateľoch celkový fosfor a enterokoky. Vo vodnej nádrži (VN) Rudno boli prekročené riasy. Voda na VN Duchonka má naďalej nízku priehľadnosť. Zákaz kúpania pre výskyt toxického vodného kvetu naďalej trvá v rekreačnej oblasti (RO) Gazárka Šaštín Stráže, na dlhodobo nevyhovujúcich lokalitách Zelená voda Kurinec a Tona Šurany a Nad Jazerom v Košiciach.

Do prevádzky bolo uvedené kúpalisko Krupina Tepličky a vonkajší rehabilitačný bazén pri Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Od 3. augusta je v prevádzke aj detský bazén na kúpalisku Koprovnica. Mimo prevádzky je 22 kúpalísk (50 bazénov), väčšina týchto zariadení zostane v letnej turistickej sezóne 2009 mimo prevádzky najmä kvôli rekonštrukcii a nedostatku finančných prostriedkov. Praktické informácie o kvalite vôd na slovenských umelých a prírodných kúpaliskách, či ich mapy nájde verejnosť na stránke Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. Portál umožňuje vyhľadávanie kúpaliska podľa názvu, typu či obce, v ktorej sa nachádza. Dostupné sú aj konkrétne údaje o kúpalisku a jeho aktuálny stav. Mapa kúpalísk SR zobrazuje mapu Slovenska a umiestnenie jednotlivých kúpalísk v rámci krajov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: