Labioplastika - plastická operácia ženského genitálu

„Mám problém tam dolu“, povedia si niektoré dámy. U ženy sa vyskytnú zábrany vyzliecť sa, nemôžu bicyklovať, objavia sa i problémy pri sexe. Návšteva plastického chirurga kvôli úprave intímnych partií býva často otázkou dlhého rozhodovania. Dámy sa zveria do rúk špecialistov z  estetických, ale i zdravotných dôvodov. V Spojených štátoch patrí táto operatívna úprava k bežným úpravám ,  u nás začína byť čoraz viac vyhľadávaným zákrokom. V súkromnom centre jednodňovej chirurgie Vám poskytnú dokonalý hygienický štandard a odbornú starostlivosť.

Na otázky súvisiace s korekciou v intímnej oblasti nám zodpovedala plastická chirurgička MUDr. Jana Kubicová – Košťálová.

Čo je labioplastika ?
Ide o kozmetickú úpravu umožňujúcu zmenšenie malých alebo veľkých pyskov ohanbia,či  prípadné ich „dotváranie“. Operácia je vhodná u žien s veľkými pyskami ohanbia, ktoré spôsobujú problémy pri bežnom živote, osobnej hygiene, športových aktivitách, pri sexuálnom styku.

Ako postupovať?
Samotnej úprave genitálií predchádza dôkladná konzultácia u plastického chirurga. Cieľom konzultácie je „zosúladiť“ estetické nároky pacienta s operačnými možnosťami úpravy tak, aby konečný efekt zákroku bol čo najbližší požiadavkám  pacientky. Na vstupnom vyšetrení je nutné pacientku podrobne oboznámiť o spôsobe, akým bude operácia realizovaná a pacienta pozorne informovať o predoperačných a pooperačných pokynoch súvisiacich so zákrokom. Za účelom rozhovoru o uvedenom probléme je možné sa objednať na  nasledovných kontaktných telefónnych čislach: 02/ 63 53 01 63 , 0903/75 25 33, info@chirkoz.sk.

Predoperačné pokyny

 • najmenej mesiac pred plánovaným zákrokom neužívať lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi / acylcoffin,anopyrin,acylpyrin, aspro, mironal, defibrin,alnagon a iné /,
 • termín zákroku sa určí v období bezprostredne po skončení menštruácie, 
 • pacientka by nemala trpieť vírusovou, či inou chorobou, nemala by mať výtok, kojiť, ani byť krátko po pôrode,
 • v deň zákroku si pacientka musí zabezpečiť doprovod,
 • pred nástupom na zákrok si pacientka pripraví roztok na sedacie kúpele /borovú vodu.../,
 • v deň operácie je vhodné obliecť si voľný odev /sukňa,../ .

Operácia

Zákrok prebieha za sterilných podmienok na operačnej sále v lokálnej anestéze. Predtým je nevyhnutné už vyššie spomínané konzultačné vyšetrenie. Princíp operácie spočíva v chirurgickom odstránení nadbytočnej časti pyskov ohanbia a ich úpravou do požadovanej veľkosti a tvaru. Operatér si ešte raz pacientku vyšetrí a preberie s ňou danú problematiku. Po dezinfekcii a zarúškovaní operovanej oblasti si operatér predkreslí tvar rezu, ktorý  pacientka operatérovi odsúhlasí.

Následne sa pysky znecitlivejú injekciou lokálneho anestetika, ktorú pacientka pocíti ako nepríjemný tlak až bolesť. Po jej aplikácii je dané miesto úplne znecitlivené, takže samotný zákrok ďalej prebieha bezbolestne. Vnímanie tlaku, ťahu je prístupné, nie však bolestivých pocitov. Po odstránení nadbytočného a zastavení možného krvácania sa sliznica pyskov zošíva vstrebateľnými stehmi, ktoré nie je nutné odstraňovať.

Po operácii  je na sliznici viditeľný opuch a nezvyčajné nie sú ani „modriny“ okolia operovaného miesta, ktoré však časom úplne vymiznú. Vzhľad pošvového vchodu môže byť preto zo začiatku pooperačne skreslený. Na konečný výsledok operácie je preto nutné chvíľu počkať, dostaví sa až po ústupe opuchu a vstrebaní „modrín“. Zákrok sa u nás celoročne vykonáva ambulantným spôsobom v lokálnom znecitlivení. Operáciu prevádza špecialista na problematiku plastiky genitálií. Úprava malých pyskov trvá približne 60 min a pre pacientku nie je náročná. Po operačnom zákroku si žena oddýchne na lôžku a odchádza do domácej starostlivosti. Počas domáceho ošetrovania pacientka prichádza na ambulantnú kontrolu dľa dohovoru s operatérom.

Báť sa zníženia citlivosti?

Mnohí sexuológovia sa obávajú zníženia citlivosti u pacientiek po vykonanom zákroku. Avšak, skúsenosti z veľkého množstva uskutočnených operácií poukazujú  na zlepšenie citlivosti pri pohlavnom styku. Operácia je mnohokrát tak dôležitou zmenou v živote ženy, ktorá im môže pomôcť odstrániť i psychický blok vychádzajúci zo vzhľadu pohlavného ústrojenstva a zhoršenej možnosti realizácie bežných činností ženy. Kozmetická úprava odborne nazývaná labioplastika je pomocníkom na ceste ku zlepšeniu intímneho života ženy.

Pooperačné obdobie

Veľmi záleží na spolupráci a disciplíne pacientky pri dodržiavaní pooperačných pokynov lekára.

Okolie pyskov je po operácii opuchnuté, necitlivé a mierne bolestivé 7 až 10 dní. Približne 3 až 4 dni môže pretrvávať mierne krvácanie, respektíve špinenie. Podľa rozsahu zákroku je nutné počítať s 5 až 10  denným obdobím hojenia, pooperačná bolesť trvá 1 až 2 dni, opuchy môžu pretrvávať aj dlhšie obdobie, niekedy 1 až 2 mesiace. Definitívny tvar získa operované miesto približne za mesiac.

Z v ý š e n á    i n t í m n a    h y g i e n a !

 • pre zmiernenie krvácania a opuchov sa odporúčajú obklady minimálne po 3 hodinách, po každej toalete   /močenie a stolica/ a najmenej 4 až 5 dní po zákroku,
 • 3 x denne sprchovanie /oplachovanie/ intímnej oblasti dezinfekčným roztokom, prípadne sedací kúpeľ /vhodná borová voda/ počas 2 týždňov,
 • chladenie pyskov po dobu 1 až 2 týždňov,
 • prvé dni vkladať do nohavičiek sterilnú gázu, neskôr stačí prekrývanie oblasti intímnou vložkou.

O b m e d z e n i a !

 • pri sprchovaní sa nesmú používať žiadne kozmetické prípravky počas 14-tich dní po zákroku, používať len špeciálny dezinfekčný roztok /borovú vodu/,
 • vyvarovať sa dlhodobého sedenia,
 • bezprostredne po operácii je vhodné nosenie ľahkých a vzdušných odevov, dávať prednosť sukniam pred nohavicami,
 • mesiac po zákroku sa vyhýbať pohlavnému styku a používaniu vaginálnych čípkov a tampónov,
 • neodporúča sa pôrod do jedného roku od operácie.

Autor článku: MUDr. Jana Kubicová – Košťálová

Dátum zverejnenia: