FNsP Bratislava je prvá nemocnica s Certifikátom bezpečnosti a kvality

Prvá nemocnica na Slovensku, ktorá získala Certifikát bezpečnosti a kvality, je Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Bratislava. Dostala ho dnes za aktívny prístup k ochrane pacientov a personálu používaním zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami - kanylami.

"Bezpečnostná kanyla je ihla na podanie infúzie či lieku pacientovi, zároveň chráni personál pred ostrými poraneniami a tým pred profesionálnou nákazou," zdôvodnila na tlačovej konferencii poradkyňa riaditeľa nemocnice pre ošetrovateľstvo Marta Baričičová.

Kanyly sú ostrejšie ako bežné injekčné ihly a na konci majú malý kovový hrot – bezpečnostný klip, ktorý sa iniciuje hneď po zavedení do žily pacienta a zabráni ďalšiemu možnému pichnutiu. Bezpečnostné kanyly začali v FNsP používať vlani na urgentnom príjme, onkológii a iných oddeleniach, kde je najväčšie riziko bodného poranenia zdravotníckeho personálu a tým možnej nákazy hepatitídou B a C alebo vírusom HIV. Po vyhodnotení a kladnej odozve najmä zdravotných sestier či laborantov ich po troch mesiacoch zaviedli celoplošne v nemocnici.

"Aj keď to legislatíva Európskej únie zatiaľ nevyžaduje, my sme sa rozhodli kanyly zaviesť na našich pracoviskách," dodala Baričičová. Podľa nej je to zdanlivá maličkosť, ale s ďalekosiahlymi dôsledkami. Pretože v prípade poranenia a prenosu infekcie na zdravotníckeho pracovníka dochádza k vážnej ujme na jeho zdraví, ale aj na psychike. Následkom toho sa personálne oslabuje prevádzka oddelenia, ktoré prišlo o pracovnú silu a navyše rastú ekonomické náklady na jej liečbu. Vďaka tomuto významnému kroku pri ochrane personálu i pacientov sa FNsP stáva prvou "bezpečnou nemocnicou" na Slovensku a príkladom pre ostatné. Na jej niektorých oddeleniach používajú mesačne vyše 1200 kanýl. Preto ich nemocnica objednáva vo veľkom množstve a od dodávateľa nakupuje za 82 centov. Podľa dohody s dodávateľom za rovnakú cenu ako za ihly bez hrotu.

"Aj keď sú kanyly drahšie, dodávame ich za takú istú cenu aj iným slovenským nemocniciam," konštatoval Jiří Lukeš z dodávateľskej spoločnosti B.Braun. Podľa neho iné nemocnice ich odoberajú len pre určité oddelenia a preto zatiaľ nezískali certifikát bezpečnosti.

Na snímke Jiří Lukeš zo spoločnosti B.Braun, ktorá FNsP dodáva kanyly a poradkyňa pre ošetrovateľstvo riaditeľa FNsP v Bratislave Marta Baričiková pózujú s Certifikátom bezpečnosti a kvality počas tlačovej konferencie 12. augusta 2009 v Bratislave.

Na snímke Jiří Lukeš zo spoločnosti B.Braun, ktorá FNsP dodáva kanyly a poradkyňa pre ošetrovateľstvo riaditeľa FNsP v Bratislave Marta Baričiková pózujú s Certifikátom bezpečnosti a kvality počas tlačovej konferencie 12. augusta 2009 v Bratislave.

Na snímke aplikácia intravenóznej kanyly.

Na snímke aplikácia intravenóznej kanyly.

Na snímke intravenózná kanyla.

Na snímke intravenózná kanyla.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: