Na Slovensku bolo v tomto roku 19 epidémií salmonelózy

Chorobnosť na salmonelózu má na Slovensku od roku 2001 mierne klesajúci trend. V minulom roku sa okrem ostatných prípadov zaznamenalo aj 21 epidémií salmonelóz. Ako TASR objasnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Šramková, v tomto roku bolo do informačného systému prenosných ochorení na Slovensku hlásených 19 epidémií.

Zdrojom nákazy boli vo väčšine prípadov výrobky obsahujúce nedostatočne tepelne spracované vajcia, ako napríklad zemiakový šalát s majonézou, žemľovka či venčeky. Vznik epidémie najčastejšie spôsobili kontaminované potraviny, nedostatočná tepelná úprava stravy a nedostatky pri skladovaní surovín, ako aj hotových výrobkov. Hrozbu salmonelózy si ľudia často spájajú aj so zmrzlinou, kontroly hygienikov však v tomto roku v zmrzline salmonelózu neodhalili.

Pre hrozbu salmonelózy sa neodporúča konzumovať vajíčka namäkko. Aj preto je dnes zakázaná konzumácia jedál, do ktorých sa pridávajú surové vajcia v rámci spoločného stravovania. Škrupina vajíčka môže byť rôznym spôsobom znečistená alebo kontaminovaná a treba dbať na to, aby sa pri manipulácii s ním nedostala do pokrmov, pretože napr. zdroje salmonely sa nachádzajú na škrupine alebo pod ňou. Čerstvosť vajec môžeme vyskúšať ponorením do vody. Čerstvé vajce klesne na dno, staršie sa vo vode vznáša alebo vypláva na povrch. Črevné ochorenia majú podobný priebeh. Sprevádzajú ich hnačky, navyše pre salmonelózu je charakteristická aj vysoká teplota. Pri ich liečbe je dôležitá najmä rehydratácia. Inkubačná doba salmonelózy je osem hodín až dva dni. V prípade podozrenia na infekciu je dôležité čo najskôr vyhľadať lekára. Nejde síce o smrteľné ochorenia, no pre pacienta znamenajú diskomfort a spôsobujú vysokú mieru práceneschopnosti. Najrizikovejšie skupiny tvoria malé deti a starší ľudia, pre ktorých predstavuje dehydratácia vážne nebezpečenstvo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: