Možnosti liečby inzulínom

Možnosti liečby inzulínom
Zdroj: bigstockphoto.com

Inzulínová liečba je indikovaná u diabetikov 1. typu hneď od zistenia diagnózy a u diabetikov 2. typu pri nedosiahnutí cieľových hodnôt glykémií (hladín krvného cukru) a glykovaného hemoglobínu (HbA1c) režimovými opatreniami a tabletkami. Je ale všeobecne známa nevôľa pacientov so začatím inzulínovej liečby najmä z obavy pred podávaním inzulínu. Tento strach je ale neopodstatnený, čo potvrdí každý, ktorý už prešiel na liečbu inzulínu. Práve naopak, pacienti sa na inzulínovej liečbe cítia lepšie, sú menej unavení, výkonnejší fyzicky aj psychicky. Zväčša každý, kto si už začne podávať inzulín, veľmi skoro prekoná strach a obavy a povie, že už dávno mal súhlasiť s liečbou inzulínom, lebo sa cíti lepšie a obavy boli neopodstatnené.

Od roztoku k peru

História inzulínu je pomerne krátka. Bol objavený v roku 1921. Prvý pacient liečený inzulínom bol 13-ročný Leonard Thompson, ktorý trpel diabetom dva roky (v roku 1922). Prvý úspech sa dostavil onedlho. 23. 1. 1922 glykémia klesla z 30 mmol/l na 6,7 mmol/l. A malý pacient sa mal oveľa lepšie.

Od začiatku boli snahy o aplikáciu inzulínu jednoduchšou cestou – pomocou tabliet, ale tieto snahy neboli úspešné. Inzulín bolo a je možné podávať vo forme roztoku pomocou striekačiek. Spočiatku sklenených, ktoré sa vyvárali spolu s ihlami. Neskôr prišli špeciálne jednorázové inzulínové striekačky a koncom osemdesiatych rokov novinka – inzulínové pero.

Čo je lepšie

Pri výbere aplikačnej techniky subkutánneho podania inzulínu sa dnes rozhodujeme medzi inzulínovou striekačkou, inzulínovým perom alebo predplneným jednorázovým inzulínovým perom. V rámci celej Európy sa spomedzi aplikačnej techniky využívajú najmenej inzulínové striekačky (10 percent). Vytlačila ich modernejšia aplikačná technika v podobe inzulínových pier (50 percent) a predplnených inzulínových pier (40 percent). Z praxe a aj literatúry je známe, že správny výber aplikačnej schémy zlepšuje spoluprácu pacientov. Zvýšená ochota k spolupráci vytvára predpoklady na zlepšenie metabolickej kontroly a predchádzanie vzniku diabetických komplikácii. Spôsob podávania inzulínu tak napomáha k lepšej spolupráci a tým aj dosiahnutiu dobrej metabolickej kompenzácie pri zachovalej kvalite života.

Tí diabetici, ktorí mali skúsenosti s oboma aplikačnými technikami – podávaním inzulínu striekačkou, alebo perom, za najvýraznejšie prednosti pera udávajú zlepšenie kvality života, flexibilitu, diskrétnosť, časovú úsporu a dôveru v nastavenú a správne podanú dávku.

V súčasnosti sa používajú viaceré inzulínové perá (Autopen, Humapen, Luxura, Novo Pen 3, Novo Pen 4, OptiClick, Optipen,). Navzájom sa odlišujú technickým vybavením (baterkové perá alebo mechanické), použitým materiálom (plast alebo kov), pohodlím pri manipulácii. Predplnené inzulínové perá sa navzájom líšia veľkosťou, technickými vlastnosťami. Všetky sú plastové a mechanické. Na výber je Flexpen, SoloStar a KwikPen. Každé je určené pre konkrétny typ inzulínového analógu od konkrétneho výrobcu.

Pohodlie pri manipulácii určujú technické parametre:

 • spôsob nasadenia zásobníka inzulínu,
 • nastavenia dávky,
 • minimálna a maximálna dávka,
 • dávkovací interval,
 • veľkosť písmen na číselníku,
 • integrovaná lupa na číselníku,
 • farba číselníka,
 • sledovanie nastavenej dávky
 • zvukom,
 • zvukový signál označujúci koniec aplikácie inzulínu,
 • sila potrebná na zatlačenie dávkovača.

Tieto vlastnosti ovplyvňujú obľúbenosť u pacientov, ale aj celkovú životnosť inzulínového pera. Mechanické plastové perá sú citlivejšie na zaobchádzanie pacientom. Baterkové perá sú obmedzené životnosťou baterky, a ktorá je výrobcom udaná 2 roky. Podľa Liečebného poriadku je nárok na výmenu inzulínového pera každé 3 roky (u baterkových, samozrejme, každé 2 roky). V praxi majú niektoré perá dlhšiu životnosť presahujúcu 4 roky. Niektoré perá majú diabetici dokonca aj 10 – 12 rokov, bez zmeny kvality.

Výhody inzulínového pera:

 • presnosť dávky inzulínu,
 • zlepšenie metabolickej kompenzácie,
 • zníženie hypoglykemických príhod,
 • zníženie straty inzulínu,
 • menšia bolestivosť vpichu,
 • väčšia rýchlosť podania,
 • jednoduchosť podania,
 • hypoalergénny vpich,
 • diskrétnosť,
 • flexibilita,
 • termostabilita inzulínu,
 • psychosociálne aspekty.

Preto, ak vám lekár navrhne, aby ste sa liečili inzulínom, neváhajte a neodďaľujte ju. Liečba inzulínom bude pre vás prínosná.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: