Penta chce do konca roka zlúčiť zdravotné poisťovne Dôvera a Apollo

Investičná skupina Penta chce do konca tohto roka spojiť súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Apollo. Ako TASR informoval hovorca finančníkov Martin Danko, Penta úspešne uzavrela rokovania s majoritným akcionárom zdravotnej poisťovne (ZP) Apolla. Zámerom Penty, ktorá už v súčasnosti vlastní ZP Dôveru a 49 percent akcií ZP Apollo, chce týmto spôsobom vytvoriť silnú protiváhu službám, ktoré poskytuje štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. "Účinnosť dohody je však podmienená prevodom akcií a finančným vysporiadaním transakcie, ktoré by malo nastať v pondelok 17.8," dodal Danko.

Podľa partnera investičnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka zlúčenie oboch poisťovní do jednej s 1,5 miliónom klientov prinesie nielen úsporu prevádzkových nákladov, ale aj zefektívnenie ich fungovania. Samotné uskutočnenie spojenia obidvoch poisťovní je podmienené získaním súhlasu Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ten už vydal predchádzajúci súhlas spoločnosti Prefto Holdings Limited so sídlom v Cyperskej republike na nadobudnutie podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Apollo zdravotná poisťovňa, a. s. Od doterajšieho akcionára poisťovne spoločnosti Agel, a. s., získava nadobúdateľ 51-percentný podiel na základnom imaní ZP a 51-percentný podiel na hlasovacích právach. Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť 12. augusta 2009. Ešte v júli tohto roka schválila vláda SR zlúčenie Všeobecnej zdravotnej poisťovňa (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne. Transformácia a reštrukturalizácia oboch štátnych poisťovní do jedného konsolidovaného celku približne s 3,5 miliónom klientov, a to VšZP, by mala trvať do apríla 2011. Zlúčenie by malo viesť podľa rezortu zdravotníctva k významným úsporám.

Minister zdravotníctva Richard Raši si myslí, že vytvorenie jednej poisťovne prinesie nielen zrušenie duplicitných činností a zníženie administratívnych nákladov, ale aj zjednodušenie administratívy pre podnikateľov, zamestnávateľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zefektívniť by sa tiež malo vymáhanie nezaplateného poistného. Prvé úspory očakáva už od 1. januára 2010. V súčasnosti je na slovenskom trhu päť zdravotných poisťovní, z toho dve štátne a tri súkromné. Najväčší podiel na poistnom trhu má VšZP, nasleduje Dôvera, SZP, Apollo a päticu poisťovní uzatvára Union. Začiatkom mája minulého roka vstúpila do likvidácie Európska zdravotná poisťovňa, jej poistný kmeň bol prevedený do SZP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: