KSK pripravil dva letné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

Dva turnusy výchovno–rekreačných táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím pripravil Košický samosprávny kraj (KSK). Prvý turnus bude v Ľubovnianskych kúpeľoch od 17. do 21. augusta pre 15 chlapcov a dievčat a druhý od 24. do 28. augusta pre 14 detvákov. Tábory, do ktorých deti dopravia bezbariérovým autobusom, organizujú vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré na tento účel vyčlenilo 10.620 eur (320.000 Sk).

Ako informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková, už tretíkrát bude tábor v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde dokážu zabezpečiť adekvátne podmienky tejto skupine detí. Ubytujú ich v bezbariérových priestoroch s odborným personálom a bohatým programom. Okrem pedagogických a výchovných pracovníkov sa ako sprievod zúčastnia aj rodinní príslušníci alebo zamestnanci zariadení sociálnych služieb. V každom z turnusov je zdravotná starostlivosť. Pre deti je pripravený bohatý program, v ktorom popri využívaní kúpeľnej rehabilitácie a procedúr absolvujú športové súťaže, vedomostné kvízy, hry, poznávacie výlety do blízkeho okolia, tvorivé dielne, liečebnú, výchovnú, pracovnú a sociálnu rehabilitáciu, canisterapiu, muzikoterapiu, aromoterapiu, ergoterapiu či psychoterapiu.

Bobriková uviedla, že na realizáciu výchovno-rekreačného tábora vybrali vo verejnej súťaži neinvestičný fond ŠANCA, ktorý pôsobí pri Spojenej škole pre žiakov s telesným postihnutím na Opatovskej ceste v Košiciach. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať deťom s telesným a viacnásobným postihnutím pri zabezpečení mimoškolských aktivít, ale i chlapcom a dievčatám, ktoré sú sociálne slabé, odkázané a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hotelové zariadenie siete SOREA Ľubovnianske kúpele je vybavené bazénom s vyhrievaním pre zdravotnú telesnú výchovu, rehabilitačným oddelením, vírivkou, saunou, soláriom, klasickými vodnými masážami, fitnes a wellness. Prírodné prostredie, v ktorom je situované, má aj množstvo historických pamiatok. Umožní teda deťom dokonalú rehabilitáciu a relaxáciu, uzatvorila hovorkyňa KSK.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: