Vláda má v stredu rozhodnúť o zrušení LSPP po polnoci

Vládny kabinet sa bude na svojom najbližšom zasadnutí v stredu 19. augusta zaoberať aj poslaneckým návrhom na zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) po polnoci. Obmedziť počet hodín LSPP a tým znížiť počet služieb lekárov a sestier, ako aj ich zaťaženosť, má za cieľ návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti od poslanca Národnej rady SR Jozefa Valockého (Smer-SD). Tá vychádza z analýzy ministerstva zdravotníctva a rezort odporúča vláde, aby právnu normu schválila. Podľa Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR by sa brány LSPP mali zatvárať už o 22.00 h. Asociácia túto požiadavku odôvodňuje tým, že fungovanie pohotovostí do polnoci by skomplikovalo situáciu najmä zdravotným sestrám, ktoré by mali problém s dopravou domov z práce. Súkromní lekári preto rozbehli petíciu, ktorú podporila aj Slovenská komora lekárov.

Analýza rezortu zdravotníctva ukázala, že sieť poskytovateľov LSPP je výrazne predimenzovaná. Vyťaženosť LSPP pre dospelých predstavuje po polnoci osem percent, v prípade ambulantných pohotovostí pre deti dosahuje štyri percentá a zubno-lekárska LSPP sa využíva na tri percentá. Týchto pacientov by mali relevantne ošetriť iné segmenty zdravotnej starostlivosti. LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Všeobecní lekári, ktorí sú zo zákona povinní slúžiť na pohotovosti, sa v januári na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Rezort na to reagoval vytvorením analýzy riešenia LSPP. V súčasnosti sa lekári podpisujú pod petíciu, aby LSPP fungovala iba do 22.00 h.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: