Voda v šiestich artézskych studniach v Nových Zámkoch nie je pitná

Po odhalení zlej kvality vody v dvoch artézskych studniach v Šali zistil Úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), že nevhodná na pitie je aj voda zo šiestich artézskych studní v Nových Zámkoch. V odobratých vzorkách zo studní na uliciach Gúgska, Andovská, Tajovského a na Námestí P.O. Hviezdoslava bol prekročený obsah železitých a mangánových baktérií, mangánu a železa, vápnika a horčíka. V artézskych studniach na Majzonovom námestí a ulici M.R. Štefánika bol prekročený obsah arzénu. „Keďže kvalita vody nevyhovuje požiadavkám Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, nie je možné vodu z artézskych studní využívať ako vodu pitnú, iba ako úžitkovú,“ uvádza sa v stanovisku RÚVZ. Artézske studne preto museli byť označené vývesnými tabuľami s nápisom Nepitná voda. Zlá kvalita vody bola prednedávnom zistená aj v artézskych studniach v Šali. Pre prítomnosť enterokokov a zvýšené hodnoty železa a mangánu nie je vhodná na pitie voda na Vlčanskej ulici. Studňu na Záhradníckej ulici bude zrejme nutné uzavrieť celkom, pretože pre zvýšený obsah arzénu nie je vhodná ani na polievanie záhrad.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: