Spoločnosť Johnson & Johnson vypisuje grantové kolo

V rámci spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), vypisuje spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., grantové kolo pre výber a podporu projektov v týchto oblastiach:

 • Vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti;
 • Ochrana a zlepšenie životov žien a detí;
 • Prevencia chorôb a obmedzovanie stigmatizácie a hendikepov v rámci znevýhodnených komunít.

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a postupe pri vyplňovaní elektronickej žiadosti nájdete na www.jnj.cz (v sekci Společnost společnosti)

Maximálna výška podpory je 25.000 USD na jeden projekt.

Podmienky podpory:

 • Činnosť organizácie je preukázateľne verejne prospešná a je v súlade s podporovanými piliermi a stratégiami viď webová stránka;
 • Podporený projekt musí byť realizovaný na území Českej alebo Slovenskej republiky;
 • Organizácia má minimálne trojročnú históriu činnosti s merateľnými výsledkami;
 • Organizácia je mimovládna a nezisková s výnimkou piliera 1, stratégie 1 a 2. Tu môžu o grant žiadať aj príspevkové organizácie;
 • Organizácia má za posledné tri roky auditované a zverejnené účtovné závierky;
 • Organizácia zverejňuje výročné správy (min. posledné tri roky);
 • Organizácia má webovú stránku a zverejňuje všetky základné dokumenty: zakladaciu listinu, registráciu, stanovy, zoznam pracovníkov, kontakty, účtovné závierky a výročné správy.
 • Z podpory sú vylúčené organizácie zriadené alebo vedené zamestnancami alebo rodinnými príslušníkmi spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o.

Uzávierka všetkých žiadostí o podporu projektov na rok 2010 je 15. septembra 2009 o 17.00 hod. Kompletné žiadosti je možné podať výhradne prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach www.jnj.cz.

Lenka Holá PR & Communication Specialist Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +420 227 012 221 Fax: +420 227 012 230 Mobil: +420 602 415 907 E-mail: lhola@jnjcz.jnj.com

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: