SZP si nie je vedomá porušenia právnych predpisov

Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) si nie je vedomá porušenia právnych predpisov v súvislosti s úmyslom investovať do služieb, ktorých efektívnosť a hospodárnosť je pri plánovanom zlúčení so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) otázna. Vyplýva to zo stanoviska SZP, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa poisťovne Daniela Stričková.

Reagovala tak na kritiku lekárov, ktorým sa nepáči, že štátna SZP plánuje v čase hospodárskej a finančnej krízy minúť 2,6 milióna eur (80,4 milióna Sk) na spomínané služby. Na túto skutočnosť chcú lekári upozorniť aj vládny kabinet. Poisťovňa chce investovať napríklad do technickej podpory informačného systému, portálu poisťovne či vedenia registra o poistencoch zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne (EZP). "Z nášho pohľadu i keď niekto povie, že je to legislatívne čisté, sa nám zdá nemorálne a neetické vyhadzovať peniaze na informačný systém, keď dôjde k 1. januáru k zlúčeniu poisťovní," konštatoval prezident SLK Milan Dragula. Podotkol, že pri zlučovaní preberie menšia poisťovňa, a to SZP, informačný systém od väčšej.

SLK v tejto súvislosti podáva sťažnosť a žiada o prešetrenie výberových konaní SZP, ako aj podozrenia z porušenia finančnej disciplíny. Lekári sa tiež pýtajú, načo vedie SZP, ktorá prebrala poistný kmeň EZP, register jej poistencov a prečo ho chce zlepšovať. "SZP zaobstaráva Implementáciu a rozšírenie dátového modelu užívaného Komplexného informačného systému hlavného pracoviska a pravidelnú technickú podporu produktov komplexného informačného systému, ktorá sa opakuje v pravidelných polročných intervaloch," reagovala pre TASR Stričková. Objasnila, že ide o nadstavbu v zmysle legislatívy a záverov, ktoré vyplynuli z bezpečnostného auditu, v zmysle maximálnej ochrany osobných údajov klientov.

Ako ďalej uviedla, obstarávacie právo na predmet zákazky má spoločnosť, ktorá je autorom a zhotoviteľom dátového modelu. "SZP splnila podmienku zákona o verejnom obstarávaní a zabezpečí zadávanie zákazky formou rokovacieho konania bez zverejnenia," zhrnula.
Zároveň dodala, že viesť register poistencov je povinná každá zdravotná poisťovňa po dobu stanovenú zákonom. "Táto povinnosť sa vzťahuje aj na poistencov, ktorí sú na základe rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v dočasnej správe Spoločnej zdravotnej poisťovne (EZP). Z tohto dôvodu vedie SZP dva samostatné registre, poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," vysvetlila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: