Tretí ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu sa začne v septembri

Cieľom tretieho ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu bude motivovať najmä starších ľudí zvyšovať pohybovú aktivitu a zdôrazňovať jej dôležitosť ako prevenciu proti chorobám. Súčasťou bude súťaž, ktorá prebehne od 7. septembra do 29. novembra. TASR o tom informovala riaditeľka CINDI-programu na Slovensku Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Dodala, že do súťaže je možné prihlásiť sa cez účastnícke listy, na ktoré si zúčastnení budú zaznamenávať mesačnú aktivitu počas štyroch týždňov. Následne ich pošlú na príslušný regionálny ÚVZ, pričom účastníci spĺňajúci kritériá môžu žrebovaním vyhrať relaxačný pobyt, bicykle či športové potreby. „Mnohí ľudia považovali za motivujúce, že si to museli zaznamenávať, že ich to trochu zaväzovalo vykonávať aktivity pravidelne,“ povedala riaditeľka k predchádzajúcim ročníkom. „Asi tretina účastníkov, ktorých sme sa po roku dotazníkom pýtali ako vykonávajú fyzickú aktivitu v ďalšom období, uviedla, že sa to stalo u nich zvykom,“ zdôraznila Avdičová s tým, že jedna tretina sa vrátila k pôvodnému spôsobu života.

Pred realizáciou a po ukončení programu si účastníci môžu dať skontrolovať zdravotný stav, no nie je to nutné. „Podmienkou účasti je len vykonávať fyzickú aktivitu a po mesiaci poslať vyplnený účastnícky list,“ vysvetlila riaditeľka programu s tým, že niektorí sa pred rozhodnutím absolvovať súťaž dali vyšetriť v poradniach zdravia, ktoré sú pri každom RÚVZ. Tu im odmerajú tlak krvi či zmerajú cholesterol. „Mnohí zaznamenali určité zlepšenie, napríklad zníženie cholesterolu,“ vysvetlila. Kampaň sa koná každé dva roky pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, s podporou Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej nadácie srdca a WHO na Slovensku ako intervenčný projekt proti civilizačným chorobám CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention). V roku 2007 sa na súťaži zúčastnilo 1350 ľudí z celého Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: