Liečba poškodených kĺbov a šliach výťažkom z krvi pacienta

Artróza – opotrebovanie kĺbov sa v posledných rokoch čoraz častejšie lieči pomocou látok vyrobených z vlastnej krvi pacienta. Tento spôsob liečby je založený na biologickom efekte krvi vlastných elementov, ktoré zabraňujú ochoreniam chrupavky a zlepšujú stav už poškodenej chrupavky. Liečba je vhodná pre pacientov s artrózou prvého až tretieho stupňa zo štvorstupňovej škály poškodenia. Nádejne sa ukazujú aj výsledky liečby čiastočne poškodených šliach, zápalov šliach a svalových poranení.

Túto modernú metódu liečby rozvíjajú viaceré spoločnosti na pracoviskách po celom svete. Jednu z najnovších technológií, ktorá zaručuje bezproblémový odber a aplikáciu účinnej látky, etablovalo aj neštátne zdravotnícke zariadenie ArtroPro s.r.o. v Martine, vďaka čomu martinskí odborníci dokážu poskytnúť výhody modernej liečby svojim pacientom, ktorí sú indikovaní k takémuto výkonu.

„Pacientovi odoberieme asi 10 mililitrov vlastnej krvi, ktorá je následne spracovaná na špeciálnom zariadení, garantujúcom sterilitu procesu,“ hovorí MUDr. Štefan Petriščák, PhD. , špecialista - ortopéd „Potom aktívny výťažok z krvi podávame pacientovi. Jedna kúra obsahuje štyri až šesť podaní do postihnutého kĺbu alebo šľachy. Každé podanie je odstupňované po štyroch dňoch.“

Liečba v súčasnosti nie je hradená zdravotnými poisťovňami. Jedno podanie stojí 200 eur. Liečba jedného postihnutého kĺbu stojí 800 až 1200 eur v závislosti od množstva podaní do kĺbu.

„Táto liečba nie je náhradou chirurgickej liečby,“ upozorňuje Š. Petriščák. „Ak je to potrebné, musí sa najskôr spraviť chirurgické ošetrenie poškodených chrupaviek artroskopickou technikou.“

Autor článku: Marian Sedilek, Prometheus Consulting – public relations (PR) agentúra

Dátum zverejnenia: