Ospravedlnenie Slovenskej lekárskej komory MUDr. Rudolfovi Zajacovi

Slovenská lekárska komora sa ospravedlňuje bývalému ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolfovi Zajacovi za výroky uvedené v "Petícii Slovenskej lekárskej komory za odvolanie ministra zdravotníctva SR Rudolfa Zajaca" schválenej a verejne rozširovanej Slovenskou lekárskou komorou v decembri 2003, podľa ktorých:

Minister Rudolf Zajac zavádzal odbornú i laickú verejnosť keď tvrdil, že má pripravené v paragrafovom znení zákony potrebné pre reformu zdravotníctva.

Minister odmietol ponúkanú spoluprácu so stavovskými a profesijnými organizáciami pri tvorbe novej legislatívy aj so zdravotnými poisťovňami.

Podľa nálezu Najvyššieho kontrolného úradu bolo za 1. polrok 2003 na činnosť spojenú s prípravou už pred voľbami hotových zákonov vynaložených viac ako 25 miliónov Sk. Ponuka na bezplatnú, pritom vysoko erudovanú tvorbu legislatívy bola ministrom striktne odmietnutá. - Legislatívne opatrenia sú predkladané bez reálnej ekonomickej analýzy a bilancie dopadov na štátny rozpočet, na rozpočty zdravotných poisťovní, poskytovateľov a bez analýzy dopadov na obyvateľov.

Uvedenými nepravdivými výrokmi Slovenská lekárska komora zasiahla do zákonom chráneného práva na ochranu osobnosti MUDr. Rudolfa Zajaca a ohrozila tak jeho občiansku, ako aj profesionálnu česť a dobrú povesť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: