O oddlžovanie prejavilo záujem 14 nemocníc, spolu žiadajú 114 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu, vojenské nemocnice, nemocnice obcí a vyšších územných celkov i zariadenia transformované na neziskové organizácie sa majú v tomto roku oddlžovať formou návratnej finančnej výpomoci. O jej udelenie môžu zariadenia požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do konca augusta. Doteraz o výpomoc požiadalo 14 zo 180 zdravotníckych zaradení, ktoré spolu žiadajú približne 114 miliónov eur (3,4 miliardy Sk). Pre TASR to potvrdil Komunikačný odbor MZ SR.

Štát má poskytnúť finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Ministerstvo pre tento účel počítalo so 199,2 milióna eur (šesť miliárd Sk). Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok. Podmienkou udelenia takejto pomoci je vyrovnané hospodárenie, ktoré musia jednotlivé zariadenia deklarovať v podnikateľskom pláne. Pokiaľ nebudú zariadenia stanovené podmienky spĺňať, môžu im výpomoc odobrať. O udelení výpomoci definitívne rozhodne minister zdravotníctva na základe odporúčania komisie zloženej zo zástupcov rezortov zdravotníctva a financií. Termín predkladania žiadostí je do 31. augusta tohto roka. Následne by sa do konca októbra malo rozhodnúť o udelení výpomoci a definitívny verdikt by mal padnúť do 30. novembra. K reálnemu čerpaniu poskytnutých prostriedkov má dôjsť do konca roka.

Ministerstvo si vybralo možnosť oddlžovania prostredníctvom návratnej finančnej výpomoci z troch možných alternatív. Rezort v koncepcii systému riešenia zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte schválenej vládou SR navrhoval aj prenesenie záväzkov z predmetu dlhu na Slovenskú konsolidačnú, a. s. alebo dotáciu zo štátneho rozpočtu. Najväčší podiel na celkovom dlhu v rezorte zdravotníctva, ktorý k 31. decembru 2008 dosiahol 273,2 milióna eur (8,2 miliardy Sk), majú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR. Ich záväzky predstavujú 195,6 milióna eur (5,9 miliardy Sk). Záväzky delimitovaných zdravotníckych zariadení a transformovaných na neziskové organizácie sú vo výške 76,7 milióna eur (2,3 miliardy Sk).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: