Na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva viac ako mesiac

Na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) ostáva viac ako mesiac. Platí to aj pre tých, ktorí sa rozhodli odísť zo ZP Dôvera do ZP Apollo a naopak. Ak sa však avizované spojenie oboch súkromných poisťovní do jednej uskutoční, nebude mať podľa Zuzany Horníkovej z Dôvery takéto prepoistenie reálny efekt. Spojenie ZP je podmienené súhlasným stanoviskom Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

"Zatiaľ však tieto súhlasy vydané neboli. Dôvera funguje tak ako doteraz a prijíma prihlášky v súlade so zákonom," uviedla pre TASR Horníková. K zlúčeniu poisťovní by malo dôjsť k 31. decembru 2009. "Dovtedy obe zdravotné poisťovne fungujú v nezmenenom režime, to znamená prijímajú prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne v zmysle zákona o zdravotnom poistení. ZP môže odmietnuť potvrdiť prihlášku poistenca len v prípade, ak prihláška bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni," dodala hovorkyňa Apolla Radoslava Miklášová.
Pre rok 2009 odišlo zo zdravotnej poisťovne (ZP) Apollo do ZP Dôvera 665 poistencov, naopak z Dôvery do Apolla odišlo 14.415 poistencov.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné najneskôr do 30. septembra 2009, pričom zmena bude akceptovaná od 1. januára 2010. Túto možnosť majú poistenci len jedenkrát počas kalendárneho roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) preto odporúča v tejto súvislosti nekonať unáhlene, ale naopak, zvážiť dôkladne podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne, poradiť sa s príbuznými (známymi), ktorí majú skúsenosti so zmenou poisťovne. Poistenci, ktorí plánujú zmenu ZP, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára, ale aj odborného lekára - špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom.

Tlačivo prihlášky je možné poslať buď poštou, alebo priniesť osobne do pobočky ZP. Niektoré poisťovne ponúkajú svojim budúcim klientom možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom elektronického tlačiva. Poisťovňa potom tlačivo upraví a pošle svojmu budúcemu klientovi na podpis. Niektoré poisťovne umožňujú prehlásiť sa telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky. Zdravotnú poisťovňu pre rok 2009 zmenilo na Slovensku 178.916 poistencov. Z celkového počtu 186.618 poistencov, ktorí podali prihlášku na zmenu, ÚDZS neakceptoval 7702 prihlášok kvôli rôznym chybám. Prihlášku do viac ako jednej zdravotnej poisťovne podalo 5803 poistencov, z nich 266 do troch a 9 do štyroch. V roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu 263.735 poistencov. Z nich bolo 31.553 neakceptovaných kvôli rôznym chybám, akceptovaných 232.182 prihlášok. V roku 2006 úrad zaznamenal 775.000 žiadostí o prepoistenie, pričom akceptoval 713.000 prihlášok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: