Zdravotnícke zariadenia dlhujú SP na poistnom viac ako 30 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia (ZZ) dlhovali ku koncu roku 2008 Sociálnej poisťovni (SP) za neuhradené poistné 34,34 milióna eur (1,14 miliardy Sk). Dlh zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR predstavoval 25,57 milióna eur (770,26 milióna Sk). Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 12,44 milióna eur (374,64 milióna Sk). Vyplýva to z informácie o vývoji pohľadávok zdravotníckych zariadení voči SP, ktorou sa bude v stredu 2. septembra zaoberať vláda. Sociálna poisťovňa evidovala k 31. decembru 2008 šesť zdravotníckych zariadení s pohľadávkou v pôsobnosti MZ SR. Pohľadávky tiež SP eviduje voči 23 transformovaným ZZ. Zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva neplatia bežné poistné a neprijali žiadne opatrenia k splácaniu dlžných súm Fakultná nemocnica Trenčín a Fakultná nemocnica Trnava. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti nastal aj pri 12 transformovaných zariadeniach.

V rámci dostupných spôsobov vymáhania sa podľa SP ako najefektívnejší javí spôsob splácania dlhu formou splátkového kalendára. Sociálna poisťovňa tiež nemocniciam umožňuje využiť tzv. dobrovoľné splátky, avšak na rozdiel od splátkového kalendára povoleného SP je celá doba splácania penalizovaná. Exekučné konanie poisťovňa označuje u oboch typov zariadení za problematické, nakoľko by mohlo obmedziť poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Riešenia použité voči zadlžovaniu ZZ ako Veriteľ, či generálny pardon na penále SP nepovažuje za efektívne. "Žiadne opatrenia, ktoré sa zaoberajú riešením dlhu po jeho vzniku nezabezpečujú, aby v budúcnosti nevznikla taká istá situácia," uvádza sa v správe. Najúčinnejší prostriedok, ktorý zabráni nárastu záväzkov, je podľa SP riadenie a dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov a rozpočtovej disciplíny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: