V EÚ trpí Alzheimerovou chorobou viac ako šesť miliónov ľudí

V Európskej únii (EÚ) dnes trpí Alzheimerovou chorobu 6,1 milióna obyvateľov, no podľa odhadov by sa mal počet pacientov do roku 2050 zdvoj- až strojnásobiť. Podľa prognóz by mala byť touto chorobou postihnutá každá štvrtá žena a každý piaty muž vo veku nad 85 rokov. Pre TASR to uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Anna Záborská.

Alzheimerova choroba je ochorenie, ktoré sa šíri takmer geometrickým radom. Aj z tohto dôvodu sa choroba a zdravé starnutie v minulom roku stali zdravotníckymi prioritami francúzskeho predsedníctva EÚ. Záujmom predsedajúcej krajiny bolo urobiť z boja proti Alzheimerovej chorobe európsku výzvu, pričom každá členská krajina má vytvoriť svoj vlastný plán boja proti tomuto ochoreniu. Na výzvu podľa poslankyne vo februári tohto roka reagoval aj EP prijatím vyhlásenia o prioritách boja proti Alzheimerovej chorobe. Ako hlavné oblasti definoval potrebu lepšej informovanosti obyvateľov, lepšej starostlivosti o pacientov a ich rodiny, zlepšenie dlhodobej kvality života pacientov a ich opatrovateľov po určení diagnózy a etický rozmer ochorenia.

Podľa Záborskej sa čím ďalej tým viac hovorí, že je to choroba spojená s kvalitou životného prostredia a jeho vplyvmi na život človeka. "Je to choroba, ktorá veľmi zasahuje ľudskú osobnosť a devastuje ľudskú dôstojnosť, komplikuje život nielen chorému, ale celému jeho okoliu a v neposlednom rade je to choroba, ktorá je drahá," dodala. Náklady na poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pacientovi s Alzheimerovou chorobou - nielen medicínskej, ale aj ľudskej, v rámci rodiny a opatrovateľov - dnes dosahujú výšku 22.000 eur (662.772 Sk) ročne. "Na Slovensku aj v súčasnosti od vyčíslenej hodnoty adekvátnej starostlivosti o chorého s touto diagnózou veľmi zaostávame," upozornila Záborská.

"V EP nehovoríme do rozpočtu jednotlivých rezortov zdravotníctva, pretože sú v kompetencii národného štátu, ale predsa len máme možnosť v iných politikách, napr. v otázke opatrovateľstva, zosúladenia rodinného a pracovného života jednotlivých rodinných príslušníkov podnecovať vlády prijímať rozhodnutia," vysvetlila. V tomto smere existujú podľa nej obrovské rezervy, kde "by sme mali byť ľuďom, ktorí sú ochotní a schopní starať sa v určitom štádiu tohto ochorenia o svojich postihnutých príbuzných, byť nápomocní a umožniť, aby sa mohli o svojich príbuzných postarať kvalitne", zdôraznila.

Alzheimerovu chorobu nie je zatiaľ možné úplne vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia dokáže jej progresiu výrazne spomaliť, a tým zabrániť devastácii osobnosti chorého a priniesť pacientovi a jeho rodine vyššiu kvalitu života. EP vo svojej iniciatíve predovšetkým poukazuje na to, že Alzheimerova choroba je prvotnou príčinou odkázanosti na druhých. Vyzval Radu EÚ, Európsku komisiu a vlády členských štátov, aby túto chorobu uznali ako prioritu európskeho verejného zdravia a vypracovali európsky akčný plán. Záborská dodala, že má byť zacielený na podporu celoeurópskeho výskumu, zameraného na príčiny, prevenciu a liečbu Alzheimerovej choroby, zlepšenie včasnej diagnózy, zjednodušenie postupov pre chorých a opatrovateľov a zlepšenie kvality ich života, rozvíjanie úlohy, ktorú zohrávajú združenia na boj s Alzheimerovou chorobou, a poskytovanie pravidelnej podpory týmto združeniam.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: