Program registrácie o poskytnutí obrazu rozšírenia fibrilácie srdca

Šesťročný program registrácie GARFIELD, ktorý by mohol sledovať 50.000 pacientov trpiacich fibriláciou srdcových predsiení na celom svete.

Inštitút pre výskum trombózy (Thrombosis Research Institute (TRI) - charitatívna nadácia a pridružený inštitút Univerzity kráľovnej Márie v Londýne – dnes oznámil spustenie programu registrácie GARFIELD (Global Anticoagulant Registry in the Field, Celosvetová terénna registrácia prípravkov potláčajúcich zrážanlivosť krvi), netradičnú výskumnú iniciatívu, ktorá má pomôcť pochopiť rozšírenie fibrilácie srdcových predsiení (AF) v celosvetovom meradle. Fibrilácia srdcových predsiení je bežný stav, pri ktorom sa dve malé vrchné srdcové komory (átriá) skôr chvejú, než rytmicky sťahujú, čo môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciám vrátane mŕtvice.

Program registrácie GARFIELD by mohol počas obdobia šiestich rokov sledovať až 50.000 pacientov, u ktorých nedávno diagnostikovali fibriláciu srdcových predsiení a ktorí sú zároveň kandidátmi na terapiu prípravkami na potláčanie zrážanlivosti krvi ako prevenciu vzniku krvných zrazenín vedúcich k mŕtvici. Program registrácie GARFIELD sa spustil v 32 krajinách v Severnej aj Južnej Amerike, východnej a západnej Európe, Ázii, Afrike a Austrálii, a napokon bude sledovať pacientov 1000 centier v 50 krajinách. "Fibrilácia srdcových predsiení sa hrubo podceňuje, pri starnutí celosvetovej populácie sa však frekvencia a dopad tohto ochorenia budú stále zvyšovať. Ak chceme začať účelne riešiť jej dôsledky, musíme fibriláciu srdcových predsiení pochopiť," povedal profesor Ajay Kakkar, riaditeľ Inštitútu pre výskum trombózy a profesor chirurgických vied na Univerzite kráľovnej Márie v Londýne. "Program registrácie GARFIELD je prvým skutočným pokusom vyčísliť celkové rozšírenie fibriláciou srdcových predsiení a tiež pomôcť pochopiť, ako sa môžu pokusy s riadením potláčania zrážanlivosti krvi a fibrilácie srdcových predsiení čo najlepšie použiť na zníženie dopadu tohto ochorenia na pacientov a systémy zdravotníckej starostlivosti na celom svete."

Program registrácie GARFIELD je prvou možnou registráciou, pri ktorej sa náhodne zvolia zúčastnené klinické miesta, čím sa zabráni tomu, aby boli vybraní iba špecialisti na riadenie fibrilácie srdcových predsiení z daných miest, aby sme získali skutočný pohľad na riešenie fibrilácie srdcových predsiení v týchto strediskách (t.j. v nemocniciach, na pohotovostných oddeleniach, klinikách špecializovaných na potláčanie zrážanlivosti krvi a v praxi všeobecných lekárov). Na každom z týchto miest sa pacienti, u ktorých nedávno diagnostikovali fibriláciu srdcových predsiení, zaregistrujú, aby sa predišlo akejkoľvek možnej zaujatosti. Všetci zaregistrovaní pacienti budú pacienti, u ktorých nedávno diagnostikovali fibriláciu srdcových predsiení a kandidáti na dlhodobú liečbu prípravkami potláčajúcimi zrážanlivosť krvi a účinky vitamínu K. Títo pacienti budú zahrnutí do výskumu bez ohľadu na to, či sa podrobujú vhodnej liečbe, takže bude možné správne pochopiť skutočný výskyt zlyhania aktuálnej liečby. Údaje sa budú zbierať počas obdobia šiestich rokov a budú zahŕňať tieto miery: tromboembolická príhoda, prechodné ischemické mŕtvice (TIA, alebo "minimŕtvice"), krvné zrazeniny ovplyvňujúce ďalšie časti tela, krvácanie, trvanie liečby (podiel a dôvod prerušenia alebo trvania liečby), úmrtnosť a hlavné nežiaduce srdcové príhody.

U pacientov, ktorí sa podrobujú liečbe na potláčanie zrážanlivosti krvi, budú dodatočné výstupné údaje zahŕňať aj frekvenciu a načasovanie sledovania potrebného na udržanie bezpečnej a terapeuticky účinnej dávky prípravkov na potláčanie zrážanlivosti krvi a zásahov potrebných na zvládnutie komplikácií, ktoré vzniknú v dôsledku liečby zameranej na potláčanie zrážanlivosti krvi. GARFIELD zahŕňa aj zdravotnícko-ekonomické údaje na určenie skutočných nákladov spojených s fibriláciou srdcových predsiení v celosvetovom meradle a v každej zúčastnenej krajine, ako aj program na priradenie výstupov, ktoré uviedli pacienti s ohľadom na skúsenosti z ich liečby. Registráciu umožňuje výskumný grant spoločnosti Bayer Schering Pharma.

Zaťaženie fibriláciou srdcových predsiení

Jedno percento populácie trpí fibriláciou srdcových predsiení, vrátane 4,5 miliónov ľudí v Európskej únii a 2,2 miliónov ľudí v Spojených štátoch, ktorí trpia trvalou fibriláciou srdcových predsiení. K tomuto stavu dochádza vtedy, keď časti predsiení vysielajú nekoordinované elektrické signály, ktoré spôsobujú že komory čerpajú krv príliš rýchlo a nepravidelne, čo zabraňuje úplnému vyčerpaniu krvi z predsiení. V dôsledku toho sa krv môže nahromadiť, čo môže viesť k trombóze – smrteľnému ochoreniu číslo jedna v rozvinutých a rozvíjajúcich sa častiach sveta.
Ak krvná zrazenina opustí predsieň, môže sa usadiť v tepne v iných častiach tela, obzvlášť v mozgu. Krvná zrazenina mozgovej tepne spôsobuje mŕtvicu. Skutočne, 92 percent smrteľných prípadov mŕtvice spôsobila trombóza. Ľudia trpiaci fibriláciou srdcových predsiení sú vystavení päťkrát väčšiemu riziku mŕtvice než zvyšok celkovej populácie a tiež vysokému riziku zlyhania srdca, chronickej únavy a ďalších problémov týkajúcich sa srdcového rytmu.

"Liečba zameraná na potláčanie zrážanlivosti krvi môže byť potrebná ako prevencia tromboembolickej mŕtvice, predsa však pravdepodobne iba málo rizikových pacientov dostáva primeranú a možno život zachraňujúcu profylaktickú liečbu. Väčšina pacientov trpiacich fibriláciou srdcových predsiení sú starší ľudia a prípravky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, teda lieky potláčajúce účinky vitamínu K, môžu mať v tejto populácii neočakávaný účinok pri potláčaní zrážanlivosti krvi," povedal profesor Kakkar. "Pomocou registrácie v rámci programu registrácie GARFIELD lepšie pochopíme, prečo určití pacienti nedostávali tieto prípravky na prevenciu mŕtvice a či sa niektoré liečené populácie majú lepšie než ostatné."

O inštitúte pre výskum trombózy (TRI)

Inštitút pre výskum trombózy (TRI) je nadácia pre výskum v mnohých disciplínach, ktorá sa venuje štúdiu trombózy a s ňou spojených ochorení. Pozostáva z dvoch nezávislých charitatívnych nadácií so sídlom v Londýne v Spojenom kráľovstve a v Bengalúru v Indii. Jeho poslaním je poskytovať vynikajúce služby pri výskume trombózy, vzdelávanie a starostlivosť o pacientov a vyvinúť nové stratégie, ktoré by zabránili vzniku trombózy a liečili ju, a tým zlepšiť kvalitu starostlivosti, rozvíjať klinické výskumy a znížiť náklady na zdravotnícku starostlivosť.
Inštitút pre výskum trombózy (TRI) je pridružený Inštitút Univerzity kráľovnej Márie v Londýne.

Viac informácií na webovej stránke http://www.tri-london.ac.uk 

Zdroj: Inštitút pre výskum trombózy

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: