V pondelok štartuje tretí ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň Vyzvi svoje srdce, ktorá sa začína 7. septembra, má zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o pozitívnom vplyve pohybovej aktivity na zdravie, najmä v prevencii chronických ochorení. "Chceme motivovať populáciu, aby zvýšila pohybovú aktivitu," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorá súčasne pôsobí aj vo funkcii hlavnej koordinátorky projektu.

Kampaň prebieha formou súťaže, do ktorej sa môže prihlásiť každý dospelý človek. Podmienkou je počas minimálne štyroch po sebe nasledujúcich týždňov v období trvania projektu od 7. septembra do 29. novembra 2009 venovať sa pohybovým aktivitám aspoň 210 minút týždenne. Záznamy svojich fyzických aktivít následne pošle každý súťažiaci formou účastníckeho listu na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Každý účastník tak bude zaradený do zlosovania o hodnotné ceny prevažne športového charakteru. Podľa Avdičovej je ale hlavnou výhrou návyk na pravidelné pohybové aktivity a zlepšujúci sa zdravotný stav.

Účastnícke listy sú k dispozícii na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva či v čakárňach ambulancií všeobecných lekárov. Záujemcovia ho môžu nájsť aj na webových stránkach každého regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

"V rámci kampane môže každý z účastníkov absolvovať vstupné i výstupné vyšetrenie, ktoré však nie je povinné," predstavila Avdičová ďalšie aktivity projektu. Záujemcovia si tak môžu v poradniach zdravia, ktoré fungujú pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva na Slovensku, dať zmerať parametre ako glukóza, celkový cholesterol, HDL cholesterol či antropometrické parametre (telesná výška, hmotnosť, obvod pása a bokov). V regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sa účastníci môže podrobiť testu fyzickej zdatnosti, a to ako na začiatku, tak aj na konci kampane. Podľa Avdičovej patria k najobľúbenejším aktivitám súťažiacich rýchla chôdza, bicyklovanie a plávanie, aerobik, ale aj cvičenie vo fitnesscentre či loptové hry. "Uznáva sa každá fyzická aktivita, kde sa zapotíte," pridáva.

Kampaň sa uskutočňuje každé dva roky. Kým na prvom ročníku v roku 2005 sa zúčastnilo len 650 súťažiacich, v druhom ročníku v roku 2007 sa ich počet viac ako zdvojnásobil a dosiahol číslo 1350. V druhom ročníku pribudli aj tzv. detskí podporovatelia, žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú pohybových aktivít spolu s dospelými účastníkmi. Aj táto novinka podľa slov Avdičovej dopomohla k vyššej účasti v druhom ročníku kampane. "Asi 40 percent účastníkov znížilo hmotnosť a 30 percent účastníkov pokračovalo vo vykonávaní fyzickej aktivity aj po skončení kampane," informovala.

Kampaň Vyzvi srdce k pohybu, ktorú iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia, na Slovensku zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR. Uskutočňuje sa v rámci programu CINDI zameraného na redukciu chronických neinfekčných a srdcovo-cievnych ochorení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: