Rozhodnutie APZZS o vylúčení Falcku je podľa spoločnosti neplatné

Spoločnosť Falck Záchranná, a. s., najväčší poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku, tvrdí, že naďalej ostáva členom Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (APZZS). Firma to konštatuje napriek tomu, že ju Asociácia uznesením valného zhromaždenia zo svojich radov vylúčila. Podľa spoločnosti však tento verdikt nevyvoláva žiadne právne účinky.

"Falck Záchranná nebola počas predchádzajúcich dvoch mesiacov informovaná o žiadnych aktivitách Asociácie. Rovnako nám nebola doručená pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie, čím došlo k porušeniu Stanov APZZS v časti konania a zvolávania valného zhromaždenia jej predsedníctvom," tvrdí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ján Šteso. Podľa jeho slov viacerým poskytovateľom nebola pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie doručená spôsobom, aký určujú Stanovy APZZS. "Navyše sme dodnes ani elektronickou ani klasickou poštou nedostali oficiálne rozhodnutie Asociácie, ktoré by uvádzalo dôvody vylúčenia našej spoločnosti," hovorí.

Šteso pripomína, že podľa Stanov o konaní riadneho alebo mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia musia byť členovia riadne oboznámení písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr v lehote 10 dní pred termínom jeho konania. "Z toho vyplýva, že uznesenia valného zhromaždenia o vylúčení spoločnosti Falck Záchranná, a.s., sú neplatné, nevyvolávajú žiadne právne účinky a sme naďalej riadnym členom Asociácie," vyhlásil.

Spoločnosť navyše opätovne vyzýva Predsedníctvo APZZS, aby okamžite odstúpilo zo svojej funkcie, nakoľko hrubo zneužíva svoje postavenie a svojou činnosťou v posledných troch týždňoch vážne poškodzuje dobré meno ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. O vylúčení spoločnosti z APZZS rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie v stredu 2. septembra. Spoločnosť bola jednou z najúspešnejších uchádzačov v prvom kole tendra na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Asociácia ju viackrát za postup v súťaži kritizovala.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: