Vyhlásenie Ministerstva zdravotníctva SR

MZ SR po týždňovom vydieraní a kupčení so zdravím pacienta časťou Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby môže konštatovať, že záchranná zdravotná služba funguje tak, ako má, bez akýchkoľvek porušení zákona či obmedzovaní pacientov.

Zároveň však MZ SR znepokojujú neustále mediálne vystúpenia individuálnej skupiny z Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorá svojich kolegov, ako aj ministra zdravotníctva neustále vyzýva na porušovanie zákona a to tým, že chcú, aby záchrannú zdravotnú službu poskytovali noví úspešní uchádzači, ktorí ešte nemajú platné licencie. MZ SR sa preto pýta týchto členov asociácie, či by aj oni vedeli zabezpečiť nepretržitú prevádzku záchrannej zdravotnej služby na tých bodoch, kde nemajú licencie s vedomím, že svojou činnosťou porušia zákon a zároveň s vedomín, že túto službu pacientom budú robiť minimálne dva mesiace bez akéhokoľvek finančného krytia zo strany zdravotných poisťovní.

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Čižmáriková.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: