MZ SR žiada navýšiť imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 65,1 milióna eur

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR žiada pre najväčšiu štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) podporu vo forme navýšenia základného imania o 65,1 milióna eur (1,96 mld. Sk). Prostriedky majú pochádzať zo štátnych finančných aktív. MZ SR uvažovalo aj o návratnej finančnej výpomoci pre VšZP, za vhodnejšie však považovalo navýšenie základného imania. Tento krok má VšZP pomôcť preklenúť tohtoročný deficit, ako aj obdobie do konca konsolidácie v rámci zlučovania so Spoločnou zdravotnou poisťovňou.

"Zvýšenie imania zabezpečí významnou mierou elimináciu dopadov finančnej krízy, ako aj zachovanie financovania zdravotnej starostlivosti (ZS) na súčasnej úrovni," uvádza sa v projekte zlúčenia poisťovní, ktorý je v pripomienkovom konaní. Podľa rezortu tiež bude poisťovňa schopná čeliť tlaku na rast miery zadlženia pri rastúcom dopyte po ZS. Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že VšZP má najnákladnejší poistný kmeň zo všetkých poisťovní, pričom súčasný model prerozdeľovania vybratého poistného nekompenzuje v plnej miere jeho nákladovosť.

Obe štátne poisťovne sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. "Existencia jedinej štátnej zdravotnej poisťovne je prirodzená, pričom si zachová svoj sociálny rozmer," konštatuje MZ SR. Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt sa však z dôvodu prechodu na euro odložil.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: