Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú na tom obyvatelia SR so zdravím

Štatistický úrad (ŠÚ) SR bude od polovice septembra do konca októbra zisťovať, ako sú na tom obyvatelia Slovenska so zdravím. Zber údajov v domácnostiach uskutoční od 16. septembra do 31. októbra v rámci Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009). To sa uskutočňuje vo väčšine členských štátov EÚ. Tento rok sa tak prvýkrát stane aj v SR. Výsledky budú známe v druhom polroku 2010.

Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľov únie. Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o zdravotnom stave, rozsahu využívania služieb zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie. Bude tiež predstavovať významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie SR v rámci EÚ a na analýzy zdravotného stavu populácie na Slovensku.

V SR je do zisťovania zaradených 5000 náhodne vybratých jednotlivcov v domácnostiach. Tie navštívia pracovníci poverení funkciou opytovateľov, ktorí sú povinní preukázať sa osobitným poverením. Ako dnes informovala tlačová tajomníčka ŠÚ SR Eva Kelemenová, všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania respondenti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: