V sídle ÚVZ vypli výťahy, hlavný hygienik chce motivovať ľudí k pohybu

V sídle Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dnes pri príležitosti začatia kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu odstavili všetky výťahy. "Všetci zamestnanci tak budú motivovaní k zvýšenej pohybovej aktivite," informovala TASR hovorkyňa úradu Lenka Šramková. Zamestnanci budú peši do schodov šliapať až do konca kampane 29. novembra.

Kampaň prebieha formou súťaže, do ktorej sa môže prihlásiť každý dospelý človek. Podmienkou je počas minimálne štyroch po sebe nasledujúcich týždňov v období trvania projektu venovať sa pohybovým aktivitám aspoň 210 minút týždenne. Záznamy svojich fyzických aktivít následne pošle každý súťažiaci formou účastníckeho listu na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Tie sú k dispozícií na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva či v čakárňach ambulancií všeobecných lekárov. Každý účastník tak bude zaradený do zlosovania o hodnotné ceny prevažne športového charakteru.

Kampaň sa uskutočňuje každé dva roky. Kým na prvom ročníku v roku 2005 sa zúčastnilo len 650 súťažiacich, v druhom ročníku v roku 2007 sa ich počet viac ako zdvojnásobil a dosiahol číslo 1350. V druhom ročníku pribudli aj tzv. detskí podporovatelia, žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú pohybových aktivít spolu s dospelými účastníkmi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: