Zdravotné poisťovne zaznamenali medziročný rast príjmov o 5,39 percenta

Zdravotné poisťovne zaznamenali v prvom polroku medziročný rast príjmov vo výške 83,8 milióna eur (2,5 miliardy Sk), čo prestavuje 5,39 percenta. Celkové príjmy poisťovní predstavovali 1,6 miliardy eur (48,2 miliardy Sk). Ako dnes konštatoval predseda Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Richard Demovič, odhadovaný rozpočet sa neplní, ale príjmy sú zatiaľ vyššie ako v porovnateľnom období roku 2008. "Zatiaľ je vývoj priaznivý, ale ako ukazuje mesiac júl, signalizujú sa isté zmeny."

V rámci príjmov evidoval ÚDZS nárast daňových príjmov o 87,3 milióna eur (2,6 miliardy Sk), teda 5,66 percenta. Zníženie o 3,5 milióna eur (105,4 milióna Sk), teda o 25,95 percenta, naopak nastalo v prípade nedaňových príjmov. Pokles o 40.000 eur (1,2 milióna Sk), čo je 71,22 percenta, sa zaznamenal aj v prípade grantov a transferov. Výdavky poisťovní predstavovali za prvý polrok približne 1,63 miliardy eur (49,1 miliardy Sk), z toho 96,59 percenta boli výdavky na zdravotnú starostlivosť. Nárast výdavkov zaznamenal ÚDZS u všetkých poisťovní, okrem Unionu.

Zdravotné poisťovne evidujú pohľadávky vo výške 554,2 milióna eur (16,7 miliardy Sk), pričom ide väčšinou o pohľadávky z verejného zdravotného poistenia. Medziročne tak poisťovne zaznamenali nárast pohľadávok o 27,1 milióna eur (816,4 milióna Sk). Poistenci majú problém s riadnym platením preddavkov na zdravotné poistenie aj naďalej. Ako vyplýva z údajov ÚDZS, situácia je problematická v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Ministerstvo zdravotníctva SR očakáva v tomto roku nižší výber na zdravotnom poistení o 87 miliónov eur (2,6 miliardy Sk) s postupným nárastom výpadku verejných financií až na 148 miliónov eur (4,5 miliardy Sk) v roku 2012 oproti pôvodnému plánu. Zdravotné poisťovne predpokladajú, že dopad ekonomickej a hospodárskej krízy v roku 2009 bude znamenať pokles príjmov na verejné zdravotné poistenie o 103,09 milióna eur (3,14 miliardy Sk).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: