ZP zatiaľ nepožiadali ÚDZS o súhlas v súvislosti so zlučovaním

Štátne ani súkromné poisťovne doteraz nepožiadali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o vydanie predbežného súhlasu v súvislosti s ich avizovaným zlučovaním. Ako dnes priblížil predseda úradu Richard Demovič, poisťovne preto vyzvali na poskytnutie bližších informácií. Od budúceho roku sa majú zlúčiť štátne Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa, ako aj súkromné poisťovne Dôvera a Apollo. Zlúčenie je podmienené aj súhlasným stanoviskom Protimonopolného úradu.

Na margo spojenie súkromných poisťovní Demovič podotkol, že Dôvera už má skúsenosti s takýmto procesom zo zlučovania s poisťovňou Sideria. "Budeme vyžadovať presne tie podklady, ktoré definuje zákon. Nie je našou snahou akýmkoľvek spôsobom proces spomaľovať alebo urýchľovať," konštatoval. Objasnil, že súhlas bude vydaný v správnom konaní, ktoré trvá približne 30 dní a nepredpokladá, že nastane nejaký problém.

Obe štátne poisťovne sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Plánované spojenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo má tiež umožniť efektívnejšiu prevádzku a úspory na nové kvalitnejšie služby. Dôvera by tak v budúcom roku mala mať približne 1,4 milióna poistencov. Riaditelia oboch poisťovní sa zhodli, že nevidia význam v existencii dvoch podobných poisťovní a zlúčenie prinesie viac výhod pre klientov. Po zlúčení štátnych aj súkromných poisťovní by tak na trhu od budúceho roku pôsobili iba tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne Dôvera a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: