Antikoncepcia a cigareta

Antikoncepcia a cigareta
Zdroj: bigstockphoto.com

Výhody hormonálnej antikoncepcie poznajú už aj najmladšie generácie. Jej masové používanie významne ovplyvnilo životy miliónov ľudí.

Pozitíva verzus možné negatíva

Antikoncepcia spája najspoľahlivejšiu s plne reversibilnou ochranou proti nežiaducej tehotnosti. Jej vďačíme za výrazný pokles nebezpečných potratov a umelých prerušení tehotnosti. Medzi ďalšie vedľajšie pozitíva patria upravenie nepravidelnej menštruácie, zlepšenie príznakov predmenštruačného syndrómu, odstránenie bolestivej menštruácie, zníženie intenzity krvácania počas menštruácie, zníženie výskytu endometriózy, pri liečbe polycystických ovarií. Veľké uplatnenie má aj v dermatológii (zlepšenie pleti pri akné, zlepšenie kvality vlasov). V súvislosti s hormonálnou antikoncepciou sa často diskutuje aj o jej nepriaznivých účinkoch.

Neexistuje hormonálna antikoncepcia, ktorá by stopercentne vyhovovala všetkým ženám. Jedna žena má pocit, že pribrala, druhú bolieva hlava, niektoré udávajú napätie v prsníkoch, intermenštruačné slabé krvácanie, zmenu libida, sklon k depresívnym stavom, alebo pocit zadržiavania tekutín v organizme. Tieto príznaky sú menej významné a z dlhodobého hľadiska ženu neohrozujú. Po zmene preparátu na iný často ustupujú.

Nebezpečná dvojica

Pred predpísaním hormonálnej antikoncepcie musí gynekológ zvážiť riziká. Nesporne najzávažnejším je riziko vzniku žilovej trombózy (uzáveru žily krvnou zrazeninou) s následnou embóliou (uvoľnením zrazeniny) a jej zanesením do miest, kde spôsobí nedokrvenosť životne dôležitých orgánov, napríklad do pľúcneho riečiska, alebo do mozgu. Aj napriek tomu, že táto komplikácia je veľmi vzácna, môže bezprostredne ohroziť život. Prvým varovným príznakom hlbokej žilovej trombózy sú pretrvávajúce bolesti v lýtkach, alebo stehnách a neskôr opuchy postihnutej končatiny.

Je nutné si ale uvedomiť, že vznik trombózy predpokladá súhru minimálne troch faktorov, pričom hormonálna antikoncepcia je len jedným z nich. Druhým dôležitým faktorom je spomalenie krvného prúdu, napríklad pri sedavom zamestnaní, pri dlhodobom státí a pri kŕčových žilách. Posledným faktorom je poškodenie výstelky žilnej steny u fajčiarok vplyvom splodín cigaretového dymu. Ak žena užíva hormonálnu antikoncepciu a súčasne fajčí, tak sa u nej kumulujú dva nežiaduce faktory.

Fajčenie sa, bohužiaľ, stáva bežným zlozvykom. Výskumy ukázali, že dospievajúca mládež u nás začína fajčiť už vo veku okolo 14 rokov, pričom hrozí rýchly vývoj závislosti. Okrem viacerých ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku fajčenia, sú pri súčasnom užívaní hormonálnej antikoncepcie najzávažnejšie srdcovo-cievne choroby. V literatúre bolo popísaných niekoľko prípadov náhlych úmrtí mladých žien, ktoré odpadli a zomreli. Pri analýze týchto prípadov išlo väčšinou o ženy – fajčiarky zároveň užívajúce hormonálnu antikoncepciu, u ktorých došlo ku komplikácii srdcovocievneho aparátu.

Každá žena, ktorá žiada hormonálnu antikoncepciu musí svojho gynekológa informovať o prekonaných ochoreniach, ktoré by mohli byť príčinou kontraindikácie antikoncepčnej tabletky a nikdy nesmie zatajiť údaj o fajčení, pretože kombinácia fajčenia a užívania hormonálnej antikoncepcie vedie k desaťnásobnému zvýšeniu rizika tromboembolickej choroby, infarktu myokardu, alebo náhlej mozgovej príhody. Musí si plne uvedomiť, že ak zámerne neinformuje lekára o fajčení, oklame viac samú seba.

Ženy vo veku nad 35 rokov fajčiace viac ako 10 cigariet denne by hormonálnu antikoncepciu užívať rozhodne nemali.

Autor článku: MUDr. Mária Hronská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: