V novej kategorizácii liekov sa odrazí druhá vlna referencovania ich cien

Od začiatku októbra bude podľa novej kategorizácie v zozname 5040 liekov, pričom 51 percent z nich je bez doplatku alebo s doplatkom do jedného eura (30 Sk). V zozname je z toho 1679 liekov bez doplatku pacientov a 883 s doplatkom do jedného eura (30 Sk). Celkom 808 liekov bude s doplatkom od jedného do dvoch eur (30 do 60 Sk). Od dvoch do 3,5 eura (60 do 105 Sk) si pacienti priplatia pri 708 liekoch, od 3,5 do päť eur (105 do 151 Sk) pri 343 liekoch a 619 liekov bude s doplatkom nad päť eur (151 Sk).

Ministerstvo zdravotníctva posudzovalo 294 žiadostí o zaradenie a o vyradenie liekov. Zo zoznamu vyradilo 97 liekov, pričom 50 sa skončila platnosť rozhodnutia o registrácii. "Cieľom ministerstva zdravotníctva je zníženie konečných cien liekov, čo sa odrazí v šetrení verejných zdrojov a znižovaní doplatkov pacientov. Takýto prístup umožní zaradiť na trh najnovšie lieky, zväčša finančne nákladné, určené na liečbu ťažkých foriem ochorení," informuje rezort na svojej internetovej stránke. Podľa súčasne platnej kategorizácie je v zozname 4871 liekov. Z toho bez doplatku alebo s doplatkom do jedného eura (30 Sk) je v súčasnosti 2594 liekov. S doplatkom od jedného do dvoch eur (30 do 60 Sk) je 748 liekov.

V novej kategorizácii od 1. októbra tohto roka sa odrazí druhá vlna referencovania cien liekov. Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá zaviedla referencovanie cien liekov do praxe. Ide o porovnávanie šiestich najnižších cien v Európskej únii a na základe tohto priemeru sa stanovia pre domáci trh. Tento prístup umožnil podľa ministerstva šetriť verejné zdroje a presmerovať získané financie na nové lieky s dokázaným účinkom. Ceny liekov by sa mali v SR referencovať každých šesť mesiacov, a to v apríli a októbri.

Referencovanie cien liekov, ktoré sa na Slovensku prvýkrát zrealizovalo v apríli tohto roku, bude bez výnimky platiť pre všetkých výrobcov. "Budeme postupovať voči všetkým rovnako. Výsledkom bude, že ceny liekov budú lacnejšie, ušetria sa verejné zdroje a peniaze, ktoré sa ušetria, ostanú v systéme na poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedol 18. júna minister zdravotníctva Richard Raši.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: