V štatistickom prieskume o zdraví oslovia 567 obyvateľov kraja

Vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľstva bude hlavným cieľom zberu údajov v domácnostiach v rámci Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009).

"Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o zdravotnom stave, rozsahu využívania služieb zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie. Bude tiež predstavovať významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy zdravotného stavu populácie na Slovensku," informovala dnes TASR Andrea Krumpárová z trenčianskeho pracoviska Slovenského štatistického úradu. Dodala, že takéto zisťovanie sa uskutočňuje vo väčšine členských štátov Európskej únie a na Slovensku bude prvým svojho druhu. Na Slovensku je podľa nej do zisťovania zaradených 5000 náhodne vybraných jednotlivcov v súkromných domácnostiach. Za Trenčiansky kraj je do zisťovania v 17 obciach a 11 mestách zaradených 567 náhodne vybraných jednotlivcov v súkromných domácnostiach.

"Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania respondenti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky," zdôraznila Krumpárová s tým, že výskum sa na Slovensku uskutoční v dňoch 16. septembra až 31. októbra tohto roku a výsledky budú zverejnené v druhom polroku 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: