Štatistický úrad SR bude zisťovať zdravie obyvateľstva

Vybrané domácnosti v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navštívia od 16. septembra do 23. októbra pracovníci, ktorých Štatistický (ŠÚ) úrad SR poveril funkciou opytovateľov. "Staromešťanom položia otázky, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu, rozsahu využívania služieb zdravotnej starostlivosti a faktorov ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Európskej únie," informovala TASR hovorkyňa Starého Mesta Alena Kopřivová.

"Získané informácie budú významným zdrojom pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ a pre analýzy zdravotného stavu slovenskej populácie," dodala. Na Slovensku bolo podľa nej do zisťovania zaradených 5000 jednotlivcov v náhodne vybratých obciach, medzi ktorými je aj mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Opytovatelia sú povinní preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Získané informácie a názory budú anonymné a použijú sa výlučne na štatistické účely.

"Ochranu dôverných údajov upravuje zákon o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR," zdôraznila staromestská hovorkyňa. Slovenská republika sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009), ktoré sa uskutočňuje v mnohých členských štátoch EÚ v rámci prípravy na produkciu štatistík v oblasti zdravia na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom tohto zisťovania, ktoré je prvým svojho druhu v SR, je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľov únie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: