V Košiciach sa koná medzinárodná konferencia o zdraví Rómov

Dvojdňová medzinárodná konferencia o rómskom zdraví sa začala dnes na pôde Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Ako pre TASR uviedla koordinátorka podujatia Kvetoslava Rimarová z LF UPJŠ, konferencia sa uskutočňuje pod záštitou fakulty, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Úradu vlády SR a partnerov projektu MEHO, ktorý sa zaoberá otázkou zdravia u etník.

„Konferencia má poukázať na indikátory zdravia v rómskej populácii v celej Európe. Odborníci tu budú prezentovať výsledky výskumov zdravia u európskych Rómov," dodala Rimarová. Ako ďalej uviedla, konferencia má upozorniť na zvýšené užívanie tabakových a alkoholických produktov medzi Rómami, ako aj na zhoršené ukazovatele v gynekologickej a pôrodníckej oblasti u rómskych rodičiek. „Očakávame tiež prezentáciu práce mimovládnych i vládnych organizácií priamo v teréne, ktorá priamo súvisí s otázkami zdravia najmä v rómskych osadách," spresnila Rimarová.

Odporúčania, ktoré z konferencie pravdepodobne vzídu, sú však už podľa nej dlhodobo známe. „Je nevyhnutné zmeniť sociálne podmienky Rómov, najmä oblasť zamestnania a vzdelanie. To sú indikátory, ktoré priamo súvisia s otázkami zdravia," uzavrela.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: