Podľa ANS skrátenie prevádzky LSPP znemožní dostupnosť lekárskej starostlivosti

Podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) by skrátením prevádzky lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) do 24. hodiny nebola zabezpečená trvalá dostupnosť všeobecnej lekárskej starostlivosti občanom. "V prípade schválenia novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve považuje ANS za potrebné pristúpiť k prerozdeleniu paušálnej platby - kapitácie za jedného poistenca medzi všeobecného lekára a pokračovateľa poskytovania všeobecnej starostlivosti," uvádza sa vo vyhlásení zo zasadnutia Rady ANS. Asociácia navyše navrhuje udeliť výnimku vykonávať všeobecnú zdravotnú starostlivosť aj internistom.

Obmedziť počet hodín LSPP a tým znížiť počet služieb lekárov a sestier, ako aj ich zaťaženosť má za cieľ návrh novely zákona od poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD). Národná rada SR o právnej norme definitívne rozhodne už tento mesiac počas svojej 40. schôdze. Navrhovaná úprava zákona zavádza systém vydávania povolení pre poskytovateľov LSPP ministerstvom zdravotníctva. Tie sa majú udeľovať cez výberové konania so zohľadnením primeranej dostupnosti poskytovateľov a počtu obyvateľov, čím sa zníži počet služieb lekárov a ich zaťaženosť.

Analýza rezortu zdravotníctva totiž ukázala, že sieť poskytovateľov LSPP je výrazne predimenzovaná. Vyťaženosť LSPP pre dospelých predstavuje po polnoci osem percent, v prípade ambulantných pohotovostí pre deti dosahuje štyri percentá a zubno-lekárska LSPP sa využíva na tri percentá. Týchto pacientov by mali relevantne ošetriť iné segmenty zdravotnej starostlivosti. Podľa Asociácie súkromných lekárov SR by sa brány LSPP mali zatvárať už o 22. hodine. Na podporu svojich požiadaviek iniciovala asociácia ešte v auguste petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako tretina lekárov. Jej cieľom bolo dosiahnuť efektivitu poskytovania výkonov LSPP a primerané ohodnotenie lekára. Petíciu podporila aj Slovenská lekárska komora (SLK), zároveň však žiadala, takú istú sumu za pohotovostné služby aj pre lekárov slúžiacich ústavné pohotovostné služby nielen pre LSPP.

Návrh novely neodporučil schváliť Výbor NR SR pre zdravotníctvo a neprešiel ani gestorským výborom. Podľa poslankyne za KDH Márie Sabolovej by mal byť zákon stiahnutý z rokovania. "Som za to, aby ostali zachované LSPP nepretržite, pretože ani týmto zákonom sa nehovorí, do akej doby by mali byť. Na druhej strane som zásadne proti tomu, aby sa menila koncepcia, aby ministerstvo zdravotníctva vydávalo licencie na služby, keďže VÚC najlepšie pozná regionálne rozloženie potrebnej starostlivosti," skonštatovala pre TASR ešte 8.9.

Podľa ministra zdravotníctva Richarda Rašiho má návrh novely zracionalizovať lekárske služby prvej pomoci (LSPP), zredukovať ich počet, avšak tak, aby bola zachovaná dostupnosť LSPP. "Podnetom, prečo sme sa začali zaoberať LSPP, boli sťažnosti lekárov, že sú prevádzkovateľmi niekedy až vydieraní, pretože dostávali za službu 70 centov (21,09 Sk) alebo jedno euro (30,13 Sk) a že sú unavení," skonštatoval po zasadnutí výboru Raši. Racionalizácia LSPP by mala oba problémy vyriešiť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: